Prelaatin kirje 14.06.2019

Isä Fernando kannustaa meitä syventymään kesäkuun liturgisiin juhliin ja niiden kautta muistamaan meidän ilomme kumpuavan siitä, että tiedämme olevamme Jumalan lapsia.

Isä Fernando tervehtii perheitä Guadalupe Ortiz de Landazurin autuaaksijulistamisen jälkeen.

Rakkaat lapseni! Jeesus varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Meneillään olevan kesäkuun aikana vietämme uskomme kannalta perustavan tärkeitä juhlia, Herran taivaaseenastumisen päivästä (2. kesäkuuta) aina pyhien Pietarin ja Paavalin juhlaan (29. kesäkuuta). Jokainen niistä antaa meille omalla erityisellä tavallaan mahdollisuuden syventää kiitollisuuttamme Jumalalle hänen mittaamattomasta rakkaudestaan. Nämä juhlat kutsuvat meitä jakamaan iloamme toisten kanssa nauttimalla entistä syvemmästä perhe-elämästä niin työn keskellä kuin Opus Dein keskuksissa ja supernumeraarien kodeissa.

Vaikka ilo ei kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa näyttäydykään samalla tavalla, voimme olla aina onnellisia sekä kohdatessamme asioita, jotka ovat inhimillisesti puhuen miellyttäviä, että silloin kun joudumme kohtaamaan kärsimystä. Jeesus sanoo meille kaikille samoin kuin hän sanoi apostoleille:"jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne olisi täydellinen" (Joh. 15:11). Pyhä Paavali kehottaa meitä samoin: "Iloitkaa aina Herrassa, taas minä sanon: Iloitkaa!" (Fil. 4:4)

Kun seuraamme tätä periaatetta, edes oman heikkoutemme ja syntiemme kokemisen ei tulisi syöstä meitä suruun. Kuten tuhlaajapojan vertauksessa (vrt. Luuk. 15:22-24), todellinen ilo kumpuaa varmuudesta, että olemme aina Jumalan äärettömästi rakastamia – Jumalan, joka valmistaa meille "suuren juhlan: kääntymyksen syvän ilon" (pyhä Josemaria, kirje 14. helmikuuta 1974).

Tällä tavoin voimme aina olla Jeesuksen kanssa ilon ja rauhan kylväjiä.

Teitä siunaa koko sydämestään

Isänne

Roomassa, 14. kesäkuuta 2019