Prelaatin kirje 1.10.2019

Lokakuun 2. päivän lähestyessä prelaatti isä Fernando kehottaa meitä vaalimaan optimismia ja aloitteellisuutta elämämme jumalallisessa seikkailussa, Kristuksen tuomisessa kaikkien ihmisten luoksi.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Kuluneen syyskuun aikana omistimme Roomassa muutamia päiviä pohtiaksemme kristillisen koulutuksen tarpeellisuutta ja haasteita meidän aikanamme. Muistimme muun muassa Isämme vakaumusta siitä, että Opus Dein tarjoama koulutus pyrkii ”kouluttamaan kristittyjä, jotka ovat täynnä optimismia ja intoa, ja jotka pystyvät toteuttamaan jumalallista seikkailuaan keskellä maailmaa” (kirje, 2.10.1939).

Eläkäämme ja auttakaamme muita elämään toivontäyteisen optimismin hengessä, tietoisina siitä, että me emme luota yksinomaan emmekä etupäässä omiin vähäisiin voimiimme, vaan Jumalan armoon (vrt. Matt. 28:20). Eläkäämme innokkaina, ponnistellen sisäistä kitkaamme vastaan ja pyrkien jatkuvasti kuuntelemaan Pyhää Henkeä (vrt. 2 Kor. 3:6). Tällä tavoin eläen voimme uudella rohkeudella heittäytyä joka päivä elämämme seikkailuun – seikkailuun, jonka ytimessä on Kristuksen ystävyyden tuominen kaikille ihmisille tavallisen elämän kautta (vrt. Mark. 16:15).

Nyt, kun lähestyy uusi 2. lokakuuta (Opus Dein syntymisen vuosipäivä), nämä ajatukset voivat auttaa uudistamaan jokaisessa meistä ja meidän kauttamme monissa muissa ihmisissä optimismia ja intoa tätä seikkailun kohtaan: Kristuksen asettamista kaikkien inhimillisten toimien huipulle.

Näiden sanojen päätteeksi pyydän teitä myös rukoilemaan paavi Franciscuksen kutsuman lähetystyön kuukauden puolesta, sekä pian Roomassa alkavat piispainsynodin puolesta.

Teitä siunaa koko sydämestään

Isänne