Perinteisiä rukouksia

Yleisiä jokapäiväisiä rukouksia.

Ristinmerkki

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Isä meidän - Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

(Ekumeenisessa versiossa lisätään: Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.)

Aamen.

Terve Maria

Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen

Kunnia

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Jumalan enkeli

Jumalan enkeli, joka olet suojelijani, valaise, varjele, hallitse ja johdata minua. Aamen.

Herran enkeli - Angelus

Herran enkeli toi sanoman Marialle...

ja hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä.

Terve Maria, armoitettu...

Maria sanoi: Katso, minä olen Herran palvelijatar...

tapahtukoon minulle sanasi mukaan.

Terve Maria, armoitettu...

Ja Sana tuli lihaksi...

ja asui meidän keskellämme.

Terve Maria, armoitettu...

Rukoile puolestamme, pyhä Jumalansynnyttäjä...

että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme.

Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, vuodata armosi sydämiimme, että me, joille enkeli on antanut tiedoksi Poikasi Kristuksen ihmiseksi tulemisen pääsisimme hänen kärsimisensä ja ristinsä kautta ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

Taivaan kuningatar - Regina Caeli

Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

Iloitse ja riemuitse, Neitsyt Maria - halleluja!

Sillä Herra on totisesti ylönoussut - halleluja!

Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, Neitsyt Marian esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen

Henkinen kommuunio

Tahdon ottaa vastaan sinut, Herra, puhtaasti, nöyrästi ja hartaasti kaikkein pyhimmän Äitisi tavoin, pyhimysten hengellä ja innolla.

Ennen rukoushetkeä

Herrani ja Jumalani. Minä uskon lujasti että sinä olet täällä: että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittaen. Pyydän sinulta syntieni anteeksiantamista, ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnitön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.

Rukoushetken jälkeen

Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä ja liikutuksista sekä innoituksista jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. Perisynnitön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.

Ruokarukous

Herra, siunaa meidät ja nämä lahjasi, jotka suuresta hyvyydestäsi tarjoat meille. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen

Taivaallisesta pöydästä osalliksi tehköön meidät iankaikkisen kunnian kuningas. Aamen

Aterian jälkeen

Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua kaikista hyvistä teoista, Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen