PAUSE: Perhekoulutus Netissä

Huhtikuussa lanseerattiin PAUSE, digitaalinen alusta, jonka on kehittänyt International Federation for Family Development (IFFD). Verkkoalusta sisältää videoita ja materiaalia perheestä, avioliitosta, rakkaudesta ja lasten kasvatuksesta.

PAUSE kokoaa laadukasta audiovisuaalista koulutusmateriaalia ja pyrkii toimimaan kansainvälisenä referenssinä kasvatuksen ja perhekoulutuksen alalla. Vanhemmat voivat löytää sieltä tukea arkisiin haasteisiin, joita perhe-elämässä kohdataan. 

IFFD:n pitkä kokemus ja laaja asiantuntijaverkosto toimivat alustan perustana, ja ajan mittaan sisältöä täydennetään teemoittain erilaisilla koulutuspaketeilla. IFFD:lla on yli 50 vuoden kokemus perhekoulutuksesta ja se toimii nykyään yli 70 maassa. Uusi kokonaisuus julkaistaan kahden kuukauden välein, ja teemat käsittelevät perhe-elämän keskeisiä osa-alueita. "Ensimmäinen moduuli keskittyy mielenterveyteen ja riippuvuuksiin. Seuraavaksi julkaisemme kokonaisuuden auktoriteetista ja lasten kasvatuksesta sekä osion 'lasten ensiaskelista' ja 'paussi stressille', joka käsittelee perheen sisäisten jännitteiden lievittämistä", kertoo Javier Vidal-Quadras, IFFD:n pääsihteeri.

Moduulien lisäksi tarjolla on kertomuksia ja tarinoita, joissa esitellään eri parien kokemuksia ja käytännön ratkaisuja. Perhe-elämässä ja kasvatuksessa harvoin on yksiselitteisiä sääntöjä, mutta käytännön viisaus tarjoaa monipuolisia vastauksia erilaisiin elämäntilanteisiin.

Asiantuntijaluentojen ja pariskuntien kokemusten lisäksi PAUSE tarjoaa myös kirjallista materiaalia, johon on koottu hyviä käytäntöjä ja vinkkejä eri maista. Verkkoalustan sisällöstä löytyvät myös IFFD:n verkkotapahtumien esitykset, Love Talks, joissa käsitellään yli 60 keskustelua affektiivisuudesta, seksuaalisuudesta sekä perheen ja työelämän tasapainosta.