Paavi Franciscus otti prelaatin vastaan audienssissa: "Pitää olla kadulla, apostolisessa työssä"

Paavi Franciscus tapasi Opus Dein prelaatin Fernando Ocárizin ja apulaisvikaarin Mariano Fazion maanantaina.

Noin kolmekymmentä minuuttia kestäneen audienssin aikana prelaatti ja apulaisvikaari kertoivat Pyhälle Isälle eri maissa toimivien prelaatuurin jäsenten apostolaatin eri näkökohdista. He keskustelivat erityisesti organisaatiorakenteiden yksinkertaistamisprosessista apostolisen työn vauhdittamiseksi ja koordinoimiseksi. Paavi oli tyytyväinen tähän prosessiin ja totesi: "On tärkeää, että kaikki ovat kadulla tekemässä apostolaattia".

Paavi ilmaisi toiveensa, että Opus Dein jäsenet eläisivät uskollisesti perustajan henkeä ja pysyisivät samalla mukana rakentamassa nykykulttuuria ja vastaamassa siihen liittyviin haasteisiin kristillisen elämän lähtökohdista käsin. Hän kannusti heitä myös levittämään totuudenmukaisuuden henkeä kaikkialle maailmaan sekä vastustamaan sosiaalisissa medioissa vallitsevaa pinnallisuutta ja oikeudenmukaisuuden puutetta.

Kuten edellisvuosien audiensseissa, Paavi antoi siunauksensa ja kiitti Opus Dein prelatuuria sen työstä Kirkon palveluksessa.

Prelaatti antoi Pyhälle Isälle kaksi Pyhän Joosefin elämää käsittelevää kiinankielistä kirjaa, jotka ovat kahden Opus Dein jäsenten julkaisemia. Vastavuoroisesti, Pyhä Isä lahjoitti heille kaksi kirjaa 27. maaliskuuta 2020 pidetystä "Statio Orbisista".