Opus Dein 25 vuotta Suomessa

Isä Johannes Bernaldo muistaa Opus Dein alkua Suomessa "...Vuonna 1984, kun saavuin pitkän matkan jälkeen järvien ja metsien läpi hänen huvilaansa, noin 150 km Helsingistä pohjoiseen, ..."

Helsinki (Mariano Mantel cc)

Opus Dein 25 vuotta Suomessa

Isä Johannes Bernaldo on Opus Dein pappi, jonka elämä on kulunut useissa eri Euroopan maissa. Hän on syntynyt Espanjassa vuonna 1944. Opus Deihin hän tutustui Bilbaossa ja valmistui filologian maisteriksi Madridista. Sen jälkeen hän muutti Roomaan, jossa suoritti useita vuosia filosofian ja teologian opintoja. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1973. Papin tehtäviä hän harjoitti Pariisissa ja useissa Ranskan kaupungeissa. Vuonna 1975 hän muutti Saksaan, jossa asui vuoteen 1984 saakka. Vuonna 1984 hän ja katolisen Kirkon prelatuurin jotkut papit ja maallikot aloittivat Opus Dein apostolisen työn useissa Pohjoismaissa.

Miksi Opus Dei aloitti Suomessa?

- Se oli Opus Dein perustajan pyhän Josemarían vanha toive. Minulla oli onni asua Roomassa lähellä häntä. Pyhä Josemaría oli pienestä pitäen haaveillut evankeliumin viemisestä maailman kaikkiin maihin ja erityisesti näihin Pohjois-Euroopan maihin. Vuoden 1970 tienoilla eri puolilla Eurooppaa opiskelevia suomalaisia tutustui Opus Deihin. Palattuaan kotimaahansa monet halusivat jatkaa yhteydenpitoa. Vuodesta 1973 lähtien jotkut Opus Dein prelatuurin uskovat alkoivat matkustaa ajoittain Saksasta Helsinkiin. Kaksi henkilöä, jotka ajoivat varhain prelatuurin apostolista työtä Suomessa ovat pyhäksijulistamisen tiellä: autuas Johannes Paavali II ja kunnianarvoisa Alvaro del Portillo, pyhän Josemarían ensimmäinen seuraaja.

Johannes Paavali II kertoi, että hänellä oli tapana aloittaa päivä rukoilemalla Jumalaa näiden maiden puolesta. 80-luvun alkupuolella hän kannusti katolisen Kirkon erilaisia järjestöjä, kuten Opus Deita, työskentelemään apostolisesti näissä maissa. Piispa Alvaro del Portillo halusi heti seurata Paavin toiveita ja pyysi Opus Deita Saksassa, missä olin prelaatin vikaari, valmistelemaan Opus Dein asettumista Pohjoismaihin. Kävin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Piispa Alvaro del Portillo itse oli Suomessa useaan otteeseen.

Suoritin useita matkoja Helsinkiin ennen kuin Opus Dei aloitettiin tuossa maassa. Salamancassa Espanjassa asui klausuurissa elävä suomalainen nunna. Tämän nunnan ponnistusten ansiosta otin yhteyttä luterilaiseen teologiin, professori Seppo Teinoseen. Tämä toimi Helsingin teologisessa tiedekunnassa. Hän kutsui minut 60. syntymäpäivänsä juhliin. Hän sanoi: "Tulkaa niin esittelen Teille satoja ihmisiä!"

Vuonna 1984, kun saavuin pitkän matkan jälkeen järvien ja metsien läpi hänen huvilaansa, noin 150 km Helsingistä pohjoiseen, hän esitteli minulle monta oppilastaan, joiden joukossa oli useita luterilaisia piispoja. Hän esitteli minulle myös lukuisia sukulaisiaan, ystäviään ja tuttaviaan.

Heti kun hän näki minut, hän toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi katolisen Kirkon virallisella kielellä latinaksi:

- Olkoon Opus Dei tervetullut Suomeen!

Milloin Opus Dei aloitti Suomessa ja mitkä ovat viimeisen 25 vuoden merkittävimmät virstanpylväät?

Ensimmäinen keskus aloitti toimintansa piispa Verschuren luvalla ja kannustamana 20. elokuuta 1987.

Merkittävimmät virstanpylväät sellaiselle katolisen Kirkon järjestölle kuten Opus Deille ovat aina luonteenlaadultaan hengellisiä. Jokainen, joka on tullut lähemmäksi Jumalaa Opus Dein kautta tällä neljännesvuosisadalla, merkitsee minulle tärkeää virstanpylvästä. Opus Dein sanoma on löytää Jumala jokapäiväisestä elämästä, arkityöstä ja perhe- ja sosiaalielämästä. Se kohdistuu kaikkiin: naisiin, miehiin, nuoriin, vanhoihin, kaikkien yhteiskuntaluokkien ja ammattien ihmisiin, kristittyihin ja ei-kristittyihin, katolilaisiin ja ei-katolilaisiin. Siksi meillä on erittäin hyviä ystäviä eri protestanttisista tunnustuksista. Kuten tiedetään, Opus Dei oli ensimmäinen Kirkon järjestö, joka jo vuonna 1950 alkoi ottaa vastaan avustajiksi ei-katolisia ja ei-kristittyjä. Siksi nämä 25 vuotta ovat ennen kaikkea syy kiittää Jumalaa.