Opus Dein 100-vuotisjuhla lähestyy (prelaatin viesti 10.6.21)

Isä Fernando Ocariz kutsuu meitä osallistumaan Opus Dein 100-vuotisjuhlan valmisteluun. Juhlaa tullaan viettämään 2.10.2028–14.2.2030.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Viime lokakuun kirjeessäni muistutin teitä, että Opus Dein 100-vuotisjuhla lähestyy. Se on erityinen tilaisuus uudistaa halumme palvella Jumalaa, kirkkoa ja koko yhteiskuntaa.

Koko maailmassa vaikuttava pandemia on osoittanut, miten meidän tulee huolehtia toisistamme anteliaasti ja pyrkien kaikkien hyvinvointiin. Tätä huolenpitoa voimme toteuttaa rukouksella ja tavallisella työllämme (sekä poikkeuksellisella työllä, jos se on tarpeen ja mahdollista) päivittäisten olosuhteidemme keskellä. Pyrkikäämme siis elämään syvemmässä yhteydessä Herraamme, valmiina palvelemaan kaikkia. Mikä valtava mahdollisuuksien kenttä avautuukaan eteemme jatkuvasti!

Opus Dein 100-vuotisjuhlaa vietetään 2.10.2028–14.2.2030, jolloin tulee täyteen sata vuotta Opus Dein naisten toiminnan alkamisesta. Juhlalla on siis kaksi päivämäärää, jotka ilmentävät ykseyttä. Vaikka juhlaan on vielä aikaa, naisten keskusneuvoston ja miesten yleisneuvoston ehdotuksesta on perustettu alustava juhlakomitea, joka ryhtyy jo työhön valmisteluiden parissa.

Haluan meidän kaikkien osallistuvan juhlan valmisteluun. Tämän vuoksi juhlakomitea keskittyy tulevina vuosina ennen kaikkea kuuntelemaan Opus Dein jäseniä ja monia muita ihmisiä. Eri puolilta tulevat ehdotukset auttavat valmistelemaan juhlaa paremmin.

100-vuotisjuhla on tilaisuus pohtia meidän identiteettiämme, historiaamme ja tehtäväämme. Sen tulee johdattaa jokaista meistä kiittämään Jumalaa, pyytämään anteeksi ja pyrkimään parempaan. Kaiken tämän pyrimme tekemään pyhältä Josemarialta oppimallamme tavalla: eläen nykyhetkessä rakkaudella, harjoittaen nöyryyttä sekä yksilötasolla että yhteisesti, ja palvellen muita tavallisten asioiden keskellä.

Juhla on myös hyvä hetki pohtia kirkon ja yhteiskunnan kohtaamia haasteita sekä sitä, miten voimme olla enemmän avuksi. Se on hetki katsoa tulevaisuuteen ja miettiä yhdessä, miten Opus Deitä tulisi toteuttaa seuraavien 100 vuoden aikana. Nuorimmilla on tässä mielessä ratkaiseva rooli. Tämä on tilaisuus meille kaikille nuortua sydämessämme, tunnistaa Jumalan rakkaus elämässämme ja viedä sitä muille – erityisesti niille, jotka ovat suurimmassa tarpeessa.

Muistakaa yhä tukea rukouksellanne prelatuurin alueellisen hallinnon uudelleenjärjestelyä. Uusin perustettu alue on Keski-Amerikka, joka yhdistää aiemmat pohjoiset ja eteläiset alueet sekä El Salvadorin alueen.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne

Roomassa, 10. kesäkuuta 2021