Opus Deille uusia alueita Euroopassa: Prelaatin viesti 6. maaliskuuta 2023

Opus Dein prelaatti kehottaa jatkamaan rukousta apostolisen työn koordinointihankkeen ja ylimääräisen yleiskongressin valmistelun puolesta.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun pyysin teitä tukemaan rukouksellanne apostolisen työn edistämistä ja koordinointia koskevaa hanketta. Koko tämän ajan olen pitänyt teidät ajan tasalla työn edistymisestä. Nyt haluaisin kertoa teille viimeaikaisista toimista. Viime kuukausina Eurooppaan on perustettu kolme uutta aluetta tämän maanosan alueellisen uudelleenjärjestelyn tuloksena: Luoteis-Eurooppa huhtikuussa 2022, johon kuuluvat entiset Irlannin, Ison-Britannian, Alankomaiden ja Ruotsin alueet; Keski-Eurooppa joulukuussa 2022 entisten Itävallan, Saksan ja Sveitsin alueiden yhdistymisen tuloksena; sekä Ranskan ja Belgian alue 14. helmikuuta. Lisäksi kuukausia kestäneen selvitystyön jälkeen eräiden Aasian alueiden tulevasta uudelleenjärjestelystä on jo ilmoitettu asianomaisille alueille.

Luotan edelleen rukouksiinne tämän työn sekä hyvin lähellä olevan ylimääräisen yleiskongressin valmistelujen puolesta.

Pyhän Joosefin juhlapäivä on hyvin lähellä: uskokaamme kaikki nämä aikeet hänen esirukouksiinsa Herran edessä.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne

Roomassa, 6. maaliskuuta 2023