"Jokainen teistä on yhtä paljon Opus Dei kuin prelaattikin"

"Kullakin teistä, missä olettekin, on koko Opus Dei käsissänne. Siksi teidän täytyy olla kekseliäitä löytämään uusia tapoja tuoda Jeesus kaikille ympärillänne."

Monsignor Fernando Ocárizilla oli joulukuun alussa useita tapaamisia prelatuurin roomalaisten jäsenten kanssa.

Opus Dein prelaatilla oli hiljattain mahdollisuus tavata prelatuurin Roomassa asuvia jäseniä. Tapaamiset pidettiin ELIS-keskuksessa, Tiburtinon kaupunginosassa Roomassa. Muiden asioiden lomassa monsignor Fernando Ocáriz kutsui läsnäolijoita tuolloin juuri alkaneen adventin liturgisen ajan viettämiseen. ”Koko päiväsi tulisi olla jollakin tapaa kuten adventin aika, odotuksen aikaa, aikaa vaalia Kristuksen löytämisen kaipuuta.” Adventin aika, hän sanoi, on erityisen hyvää aikaa koittaa olla enemmän kiinnostunut muista, ja vähemmän kiinnostunut omasta itsestä.
Meidän työmme tulisi olla muiden palvelemista: ”Voimme muuttaa työmme apostolaatiksi, toisten auttamiseksi. Saattaa olla, että työskentelemme aikapaineessa, mutta voimme aina löytää tilaisuuden hymyillä jollekulle tai vaihtaa muutaman sanan. Ihminen, joka työskentelee hyvin välittää muista.”

Franco, perheenisä, luki runon, jonka hänen isoäitinsä oli kirjoittanut perhe-elämästä, sen onnesta ja vaikeista hetkistä, erityisesti aviomiehen ja vaimon välillä. ”Ollakseen uskollinen,” prelaatti sanoi vastatakseen Francon esittämään neuvonpyyntöön, ”ihmisen täytyy ymmärtää erittäin hyvin mitä rakkaus on. Uskollisuus on kestävyyttä rakkaudessa, jossa on kaksi avainaspektia: ihaileva yhteys toisen persoonan kanssa, ja kaikkein tärkeimpänä toisen persoonan hyvien piirteiden ihailu. Monet ajattelevat, että rakastamiseen kuuluu vain ensimmäinen näistä. Mutta meidän täytyy uudistaa rakkautemme päivittäin, rakastaa toisia heidän rajoituksineen ja viallisuuksineen.”
Francesca, 21 -vuotias opiskelija, kysyi prelaatilta, kuinka voimme elää nykyhetken hyvin laittaen tulevaisuuden Jumalan käsiin. Prelaatti painotti, että ”nimenomaan nykyhetkessä Jumala odottaa meitä.”
Yksi läsnäolijoista kysyi supernumeraarien roolista Opus Deissä. ”Sinun täytyy tuntea, että Opus Dei on sinun,” prelaatti sanoi. ”Opus Dei on yhtä paljon kukin teistä, kuin prelaatti. Opus Dei on elävä todellisuus, kuten Pyhällä Josemarialla oli tapana sanoa, ja sen vuoksi me emme voi pysyä passiivisina odottaen, että joku kertoisi meille mitä tehdä. Te supernumeraarit ette ole vain ihmisiä, jotka ovat intensiivisesti ’yhteistoiminnassa’ Opus Dein kanssa. Kullakin teistä, missä olettekin, on koko Opus Dei käsissänne. Siksi teidän täytyy olla kekseliäitä löytämään uusia tapoja tuoda Jeesus kaikille ympärillänne."