Opus Dei katolisessa kirkossa

Opus Dei tarjoaa koulutusta, joka täydentää paikalliskirkkojen toimintaa. Opus Dein jäsenet ja sen toimintaan osallistuvat henkilöt kuuluvat edelleen omaan hiippakuntaansa.

Opus Dei ja Kirkko
Opus Dei - Opus Dei katolisessa kirkossaPaavi Franciscus ja Opus Dein prelaatti mons. Fernando Ocáriz.

Opus Dei perustettiin vuonna 1928. Madridin piispa hyväksyi sen ensiksi 1941, ja se sai Vatikaanin hyväksynnän 1947. Vuodesta 1982 se on ollut katolisen kirkon personaaliprelatuuri. Personaaliprelatuurien tarkoitus on hoitaa tiettyjä pastoraalisia tehtäviä kirkossa. Ne ovat osa kirkon juridista ja hierarkista rakennetta. Personaaliprelatuurin muodostavat sen prelaatti, papisto ja maallikkojäsenet (sekä miehet että naiset), jotka yhdessä toteuttavat prelatuurin tehtävää. Opus Dein tapauksessa tämä tehtävä on levittää pyrkimystä pyhyyteen keskellä maailmaa.

Opus Dein jäsenet (samoin kuin monet muutkin katolilaiset) pyrkivät toiminnallaan uudistamaan yhteiskuntaa kristillisellä tavalla. Heidän toimintansa hedelmiä voidaan Jumalan armolahjojen ansiosta havaita kaikkialla maailmassa. Monet palaavat uskoonsa, osallistuvat aktiivisemmin Eukaristian sakramenttiin ja vastaanottavat säännöllisemmin muita sakramentteja. Opus Dein jäsenet myös levittävät evankeliumin sanomaa niille joilla ei ole uskoa, aloittavat hankkeita avun tarpeessa olevien hyväksi ja tukevat kristinopin kursseja, seurakuntien toimintaa sekä yhteistyötä hiippakunnan eri tahojen kanssa. Opus Dein jäsenet toteuttavat apostolaattiaan Opus Dein hengen mukaisesti, pyrkien erityisesti työn ja arkielämän pyhittämiseen.

Opus Dei pyrkii vahvistamaan prelatuurin jäsenten ykseyttä hiippakunnan paimenien kanssa. Se kannustaa jäseniään tutustumaan hiippakunnan piispojen ja piispainkokousten julkaisemiin ohjeisiin, joita kukin jäsen noudattaa henkilökohtaisten olosuhteidensa mukaisesti.