Luottavasti Marian käsissä: Prelaatin viesti 25. toukokuuta 2023

Isä Fernando Ocáriz kehottaa meitä jättämään omamme ja koko maailman tarpeet Neitsyt Marian käsiin.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani!

Sydämessäni on syvä kiitollisuus tänä toukokuuna, jonka haluamme Opus Deissä täyttää pyhiinvaelluksilla eri puolilla maailmaa. Luotamme hedelmiin, joita saamme taivaallisen Äitimme esirukouksen kautta, kun jätämme rukouspyyntömme hänen käsiinsä.

Jumala jakaa meille varmuudella näitä rukouksen hedelmiä silloin ja sillä tavoin kuin hän itse parhaaksi näkee. Ensi sijassa hän jakaa lahjoja meille itsellemme, sillä rukouksemme – oli se kuinka heikkoa tahansa – tekee meidät kykeneviksi vastaanottamaan lahjoja, joita Herramme haluaa lahjoittaa: Pyytäkää, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, kolkuttaa, avataan (Matt 7:7).

Pyytäkäämme rohkeasti pyhiinvaelluksiemme aikana rauhan, kääntymysten ja kutsumusten lahjoja taivaasta. Tämä asenne auttaa meitä kasvamaan varmuudessa siitä, että tarvitsemme Jumalaa, ja tämä on jo ensimmäinen rukouksen hedelmä: se ruokkii tietoisuuttamme siitä, että hän on se, joka vie kaikkea eteenpäin. Ja auttaakseen meitä tuntemaan itsemme kuulluiksi ja vastaanotetuiksi, hän tarjoaa meille yksinkertaisen ja lempeän tien, nimittäin autuaan Neitsyt Marian: Jeesuksen luo mennään ja ”palataan” Marian kautta (Tie, 495).

Kristus tahtoi jakaa kanssamme lähetystehtävänsä maailmassa: Minä olen teidän kanssanne aina, maailman loppuun asti (Matt. 28:20). Läheisyytensä avulla hän välittää meille ilonsa. Käydessämme pyhiinvaelluksella hänen pyhän Äitinsä luona voimme voimistaa haluamme elää jokaisessa hetkessä ja jokaisessa tilanteessa – ilojen ja vaikeuksien keskellä – tietoisina siitä, ettemme ole yksin: apostolien Kuningatar, joka oli opetuslasten rinnalla kirkon ensi askelten aikana (vrt. Ap. t. 1:12-14), ei koskaan hylkää meitä. Kun Mestari noustessaan Isän Jumalan oikealle puolelle sanoi heille: ”Menkää ja saarnatkaa kaikille kansoille”, opetuslapsille jäi rauha. Mutta heillä on yhä epäilyksiä: he eivät tiedä, mitä tehdä, ja he kokoontuvat Marian, apostolien Kuningattaren kanssa julistaakseen innokkaasti Totuutta, joka pelastaa maailman (Surco, 232).

Pyydän teitä myös liittymään rukoukseeni niiden kahdenkymmenenviiden uuden prelatuurin papin puolesta, jotka vihittiin Roomassa 20. toukokuuta.

Siunaan teitä pääsiäisen ilolla ja kaikella rakkaudella,

Isänne,

Fernando