Ikuinen rakkaus on mahdollista (prelaatin viesti 14.6.22)

Perheiden vuoden päättyessä Opus Dein prelaatti kirjoittaa perheiden tärkeydestä kirkossa ja yhteiskunnassa.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

26. kesäkuuta päättyy perheiden vuosi, jonka aikana paavi Franciscus kutsunut meidät pohtimaan perheen merkitystä kirkossa ja koko yhteiskunnassa.

Perhe on ensimmäinen ympäristö, jossa ihminen on tietoinen siitä, että häntä rakastetaan sellaisena kuin hän on, ja jossa hän oppii rakastamaan muita. Kaikilla perheillä on vahvuutensa ja heikkoutensa, hyvät ja vaikeat hetkensä. Mutta Herra kutsuu meitä aina katsomaan toisiamme kiitollisina ja rakastavina. Toisten rakastaminen sellaisina kuin he ovat - hyveineen ja vikoineen - johtaa meidät siihen, että sydämemme on samassa linjassa Jeesuksen sydämen kanssa. Pyhä Josemaría selittää: "Ihmissydämellä on valtava laajenemiskerroin. Kun se rakastaa, se laajenee niin että se kykenee ylittää kaikki esteet. Jos todella rakastat Herraamme, ei ole ketään, joka ei löytäisi paikkaa sydämessäsi" (Ristin tie, 8. asema, 5. mietiskelykohta).

Ne, jotka ymmärtävät perheen perustamisen laajana kristillisenä hankkeena, kohtaavat väistämättä monia haasteita. Näihin kuuluvat perhevelvollisuuksien ja työn yhteensovittaminen, muut sosiaaliset suhteet ja levon puute... Siksi on tärkeää, että heitä saatetaan aviolliselle matkalle alusta alkaen. Kannustan teitä edistämään tämänsuuntaisia toimenpiteitä ja aloitteita tietäen, että niillä on suuret kerrannaisvaikutukset. "Kuinka tärkeää onkaan, että nuoret näkevät omin silmin Kristuksen rakkauden elävänä ja läsnä olevana todellisuutena avioparien rakkaudessa, joka konkreettisuudellaan todistaa, että ikuinen rakkaus on mahdollista" (Franciscus, videoviesti, 9.6.2021).

Luovuttakaamme Jeesukselle, Marialle ja Joosefille tämän nyt päättyvän perheiden vuoden hedelmät. Pyydämme heiltä, että kaikki kristilliset kodit olisivat Nasaretin perheen heijastuksia.

Teitä suurella rakkaudella siunaten,

Isänne Fernando

Roomassa 14. kesäkuuta 2022