Bronx: Inte bara droger och kriminalitet

”Drugs, crime and poverty”– de tre orden definierar New Yorks Bronx. Men det finns ungdomar i denna stadsdel som arbetar för en bättre framtid. Crotona Achievment Center, ett korporativt verk under Opus Dei, hjälper dem därmed.

Som social brännpunkt är Bronx särskilt ökänt för ”Drugs, crime and poverty”. Men den som tittar närmare efter upptäcker också mycket som är glädjande, t ex Crotona Centret, som årligen samlar runt 240 pojkar mellan tio och arton år. Crotona, som grundades för tjugo år sedan, finansieras av South Bronx Educational Foundation (SBEF). Den egentliga motorn var och är några medlemmars och Opus Dei-vänners beslutsamhet att ta sitt ansvar som invånare i New York och här idogt och exemplariskt omsätta den katolska socialläran och Den helige Josemarías anda

Kultur, Etik, Karaktär

CROTONA: New York (USA). Socialarbete med unga pojkar. MÅL: utbildning i värderingar i ett svårt område. STARTÅRET: 1988. MÅLGRUPPEN: 240 pojkar/år.

John Deida är en av dessa som engagerat sig. Han hade till att börja med som elev deltagit i Crotona Centers kurser och sedan under sina lingvistikstudier engagerat sig som frivillig medarbetare i Crotona. John menar, att skälet till drogmissbruk, kriminalitet och elände i Bronx hänger samman med bristande kulturella perspektiv hos de unga, och han motverkar detta på sitt sätt: Han låter pojkarna läsa högt ur artiklar i Economist och Wall Street Journal och anslutningsvis diskutera dem. På detta sätt utvidgas deras horisont från Bronx och de får kännedom om teman av nationellt intresse och därtill ett för dem ovant ekonomiskt och politiskt vokabulär.

Dave Holzweiss, styrelseordförande för huvudmannen, stiftelsen SBEF, redogör för Crotonas mål:

”Det handlar framför allt om, att ungdomarna lär sig att vara öppna för viktiga samhällsfrågor. Från denna synvinkel övertar de mycket lättare etiska förhållningssätt – alltså dygder som självbehärskning eller tjänstvillighet.” Karaktärsdaning och erbjudandet om fördjupad trosutbildning går hand i hand i Crotona.

Eddie Llull, Crotonas ledare tillägger: ”Vi följer inte bara pojkarna i skolarbetet och organiserar roliga aktiviteter. Vi ser som vårt egentliga arbete att stärka deras personligheter De ska för första gången i sitt liv lära sig att kräva något av sig själva och göra något värdefullt av sig själva. Många pojkar utvecklar i längden en äkta karaktärsstyrka, dvs. de ställer nu krav på sig själva.

Kevin, en av pojkarna i Crotona, minns:”Tidigare brydde jag mig inte om de andra pojkarna. Egentligen hade jag inte heller en aning om vänskap. Jag ville bara ha de andras uppmärksamhet. Och jag visste: Alla skrattar, när jag bär mig dumt åt på lektionerna. Det förpliktade. I Crotona har jag upptäckt äkta vänskap. Det har att göra med sanning och att man uppskattar de andras värde och respekterar deras frihet .Resultat: Jag tar nu mina vänner så som de är, inte som jag skulle vilja, att de vore .Det är konstigt, men ju bättre jag känner dem, desto tydligare lägger jag märke till deras goda sidor.

Mentorssamtal, läxor, samvaro

Varje pojke i klubben tilldelas en mentor. Denne kvalificerade äldre samtalspartner utvecklar sig i de flesta fall till en av de mest avgörande förebilderna för sina skyddslingar och ställer oförbehållsamt upp för dem, oavsett vad som händer. På detta sätt försöker mentorerna väcka och befästa en positiv grundinställning till livet och familjen. Ofta nog måste de regelrätt ta på sig en fadersroll för en pojke. Kanske om hans familjära miljö är söndertrasad eller han har mycket tunga och svåra problem i skolan. Bådadera förekommer ofta i Bronx.

På så sätt upplever pojkarna vad den kristna solidariteten innebär. ”Du är inte ensam, du tillhör din vänskapskrets, som är som en familj. Tänk alltid, vad du än gör, på de andra och var klar över att det på något sätt faller tillbaka på dig själv.

Aktiviteterna

I Crotona står på lördagarna besök av intressanta personligheter på programmet eller utflykter och studiebesök, kanske på en fabrik eller i ett kemilaboratorium. Eller pojkarna ordnar själva något, såsom nyligen en konstutställning med hjälp av en konststuderande.

Under veckan börjar aktiviteterna i Crotona dagligen efter skolan, ca kl 16 med läxhjälp. Med råd och dåd stöttas alltid pojkarna av studiehandledare. Därpå följer den viktiga tiden för en avspänd samvaro. Dvs. pojkarna träffas i motsvarande åldersgrupper i ett ”riktigt vardagsrum”

”A proper living-room” – Det är ett viktigt nyckelord och en förutsättning för allt det övriga, men i Bronx är det absolut ingen självklarhet. Huset Crotona Park North 843 byggdes omkring år 1900 och blev nyligen grundligt renoverat tack vare en sponsor.

Den dagliga samvaron med pojkar och mentorer i vardagsrummet sker i en ledig atmosfär, men har inte bara avkoppling som mål. Det blir självklart, att spontant lära sig trivsamma former för umgänge med varandra. Exempelvis, inte dra uppmärksamheten till sig själv utan lyssna på de andra och på så vis erfara något om de andras intressen och planer. Som Kevin berättade, så kommer pojkarna mer friktionsfritt överens och lär sig respektera de andras värde och oberoende.

Crotonas huvudmän och medarbetare ser i sina bildningsinitiativ en investering, som först på lång sikt ger resultat. Framgången kommer sen att vara hela Bronx till godo.

För ytterliggare information eller för att ekonomiskt hjälpa Crotona kan man kontakta:

Crotona Center

843 Crotona Park North.

Bronx, New York 10460 (USA)

(718) 861-1426

crotona@sbef.org www.sbef.org