Apulaisvikaari Fernando Ocáriz on kutsunut koolle valintakongressin

Opus Dein apulaisvikaari Fernando Ocáriz on kutsunut koolle valintakongressin, jossa valitaan Opus Dein uusi prelaatti. Kongressi pidetään Roomassa 23.-30.1.​​

Opus Dein prelatuurikirkko

Opus Dein apulaisvikaari Fernando Ocáriz on kutsunut koolle valintakongressin, jossa valitaan Opus Dein uusi prelaatti. Kongressi pidetään Roomassa 23.-30.1.

Valinnan tekevät joukko Opus Dein miehiä ja naisia, minkä jälkeen paavi vahvistaa valinnan ja nimittää uuden prelaatin. Kongressin aikana Opus Dein kotisivuilla tarjotaan päivitettyä tietoa prelaatin valinnasta.

Prelaatiksi voidaan valita 40 vuotta täyttänyt pappi, joka kuuluu valitsijamiehiin ja on kuulunut Opus Deihin ainakin 10 vuotta sekä toiminut pappina vähintään viisi vuotta.

Prelatuurin säännöstö luettelee muun muassa seuraavasti niitä inhimillisiä ja hengellisiä ominaisuuksia, joita prelaatilta odotetaan. Erityisesti häneltä odotetaan lähimmäisenrakkautta, käytännön viisautta, syvää hartautta, uskollisuutta Opus Dein hengelle sekä horjumatonta rakkautta kirkkoa ja sen opetusta kohtaan. Lisäksi prelaatilla tulee olla hyvä yleissivistys sekä syvä ymmärrys teologiasta, ja hänellä on oltava hyvän paimenen ominaisuudet. Nämä ovat yleisiä tunnuspiirteitä, joita kanoninen oikeus edellyttää piispan tehtävään valittavalta henkilöltä.

Valintakongressiin osallistuu noin 150 henkilöä, joiden joukossa on pappeja ja maallikkoja. Kaikki ovat vähintään 32-vuotiaita ja ovat olleet Opus Dein jäseninä ainakin 9 vuotta. Heidät on valittu niistä eri maista ja alueista, joissa prelatuurilla on apostolista toimintaa.

Valinta alkaa naisten keskusneuvoston kokouksella 21.1.17. Tähän neuvostoon kuuluu naisia 20 eri maasta. Jokainen heistä esittää vapaasti yhden tai useamman papin, joka hänen mielestään olisi sopiva prelaatin tehtävään. Miesten neuvosto äänestää tämän listan pohjalta. Jos äänestyksessä valittu henkilö ottaa tehtävän vastaan, hän pyytää vahvistusta paavilta, joka nimeää uuden Opus Dein prelaatin.