30 vuotta Jumalan työtä Suomessa

Opus Dein naisten keskus Helsingissä 30 vuotta.Opus Dein naiset saapuivat 11. elokuuta 1988 Helsinkiin ja aloittivat toiminnan nimellä ”Viiskulman toimintakeskus”.

Vuonna 1983 paavi Johannes Paavali II oli ehdottanut sittemmin autuaalle Alvaro del Portillolle, Opus Dein prelaatille, että Opus Dei asettaisi Pohjoismaat etusijalle apostolaatissaan. Vielä samana vuonna 1983 del Portillo matkusti Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja myös Suomeen. Vuonna 1984 ensimmäiset Opus Dein jäsenet muuttivat Tukholmaan. Sieltä ensimmäiset Opus Dein jäsenet tulivat muutamaa vuotta myöhemmin Suomeen.

Ensimmäiset Suomeen tulleet Opus Dein naiset alkoivat opiskella suomea; he työskentelivät opettajina tai olivat jatko-opiskelijoita. He opettelivat uuteen elämään tuntemattomassa ympäristössä aina ruokakaupoista alkaen, ja samalla tutustuivat uuteen maahansa ja sen ihmisiin – tänään puhuisimme kotoutumisesta. Kristittyinä he olivat tietoisia Jeesuksen käskystä olla Kristus toisille siellä missä olivat. Uudet tutut ja ystävät koulusta, kielikouluista, yliopistosta jne. osallistuivat Viiskulman toimintakeskuksen tilaisuuksiin, myös sen hengelliseen tarjontaan: retretit ja kirkon opetukseen tutustuminen. Opus Dein sanoma kristittynä elämisestä 24/7, työn, perheelämän ja kaiken tavallisen toiminnan pyhittämisestä, puhutteli niin katolilaisia kuin luterilaisiakin ystäviä. Viiskulmasta tuli heille hengellisen syventymisen keidas.

Vuoden 1989 lopussa muutto uusiin tiloihin Lönnrotinkadulle mahdollisti toiminnan kehittämisen. Nimeksi tuli Vanhan puiston kulttuurikeskus. Sen hengellisestä johdosta vastaa Opus Dein personaaliprelatuuri, joka myös kouluttaa jäseniään. Opus Dein periaatteisiin kuuluu, että jokainen jäsen kantaa taloudellista vastuuta ja on samalla tietoinen vapaudestaan ja vastuustaan ihmisenä yhteiskunnan kehittämisessä ja epäkohtien korjaamisessa. Näistä periaatteista syntyi myös Vanhan puiston kulttuurikeskus. Sen tarkoitus on edistää jatkuvaa kasvamista ihmisenä omia arvoja pohtien. Siksi keskuksessa on järjestetty toimintaa, luentoja ja kursseja naisille ajankohtaisista teemoista. Tarkoituksena on vahvistaa naisten perheitä ja perhe-elämää. Toiminta pohjautuu kristilliseen spiritualiteettiin ja ihmiskäsitykseen. Oma hengellinen elämä kehittyy säännöllisesti pidetyissä hiljaisissa retreteissä, teologian kursseilla, mietiskely- ja rukoushetkissä. Lisäksi jokaisella on halutessaan mahdollisuus saada henkilökohtaista ja luottamuksellista tukea omaan hengelliseen kasvuunsa.

Nuortentoiminnan kasvaessa perustettiin vuonna 2002 Silta-klubi, nuorten naisten opiskelijakoti Helsingin Ruskeasuolla. Asuntolan lisäksi Silta-klubilla pyritään lisäämään ymmärrystä eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten välillä. Koululaistoiminnan kautta se tarjoaa tytöille mahdollisuuden kehittyä itsenäisesti ajatteleviksi nuoriksi, vapautta ja vastuuntuntoa korostaen. Yhteistyö vanhempien kanssa on Silta-klubilla hyvin tärkeää. Lukiolaiset ja opiskelijat osallistuvat esim. vapaaehtoistoimintaan: vierailuihin vanhainkodeissa, säännölliseen iltapäivätoimintaan liikuntavammaisten nuorten kanssa, kesäleirien ohjaukseen jne.

"Opus Dein naiset ovat olleet Suomessa läsnä tänä vuonna 30 vuotta. Uskon, että Opus Dei on kotiutunut Suomeen ja katolilaiset Suomessa ovat ottaneet Opus Dein hyvin vastaan. Järjestö toimii aktiivisesti hiippakunnan hyväksi. Ovathan yleisvikaari isä Raimo Goyarrola ja oikeusistuimemme puheenjohtaja isä Manuel Prado Opus Dein pappeja, ja niin on myös isä Oskari Juurikkala, joka on aktiivinen hiippakunnassa monella tapaa." "Jokin päivä sitten kävin Silta-klubissa, Opus Dein naisten pitämässä talossa Helsingin Ruskeasuolla, ja totesin, miten hyvää Opus Dei tekee nuorille naisopiskelijoille antaessaan heille asuinpaikan ja kristillisen yhteisön. Kerroin heille Suomen ekumeniasta, ja ekumeenisen yhteisön he itsekin muodostavat." -Piispa Teemu Sippo SCJ

Silta-klubin opiskelijakodissa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa opiskelu, ystävyys ja yhteishenki tukevat toisiaan. Universitas eli eri oppiaineisiin tutustuminen, perhehenki ja yhteisen hyvän edistäminen ovat saaneet monet nuoret pohtimaan omia arvojaan.

Molempien naisten keskusten taloudellisesta ylläpitämisestä vastaa sitä varten perustettu Kulttuurin ja kehityksen edistämisyhdistys (KKE ry). www.vanhapuisto.fi

Uta Liertz, Lähde: Fides, 8.6.18