Mons. Fernando Ocarizi pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (4. november)

Prelaat meenutab meile Pühakirjaga, et „meie lootus on taevas“. See on tõde, mille üle peaksime novembrikuu jooksul mõtlema.

Me alustame novembrikuud Kõigi Pühakute Suurpüha tähistamisega ja järgmisel päeval mälestame kõiki lahkunuid. Need pühitsused tuletavad meile meelde, et meie lootus on taevas (vrd Kl 1:5); lootus, mis valgustab meie samme siin maa peal. See ütleb meile, et maailm, milles me elame muudetakse ühel päeval „uueks taevaks ja uueks maaks“ (2Pt 3:13). See ütleb meile ka seda, et me igapäevastel tegevustel on tähendus, mis ulatub kaugemale sellest, mida ...

Piiskop Javier Echevarría pastoraalkirjad

Prelaadi kiri (oktoober 2016)

”Me peaksime igal hetkel olema avatud nagu lehvik, et teenida rohkem inimesi, ka neid kellel puudub kristlik kogemus, kellel puudub usk, või kes seda ei praktiseeri,” ütleb piiskop Echevarria oma kirjas.

Armsaimad, hoidku Jumal minu tütreid ja poegi.

Homme tähistame me koos kirikuga ja kirikus Kaitseinglite päeva. Prelatuuris on see suurpüha, sest 1928.aastal sel päeval külvas Kolmainu Jumal meie Asutaja südamesse ja hinge seemne, mis tungis tuhandete ja tuhandete kõigist rahvustest inimeste hinge ning pani nad vilja kandma.

Püha Josemaria mainis sageli, et Inglite Neitsi Maarja kiriku kellad helisevad ikka tema hinges edasi ja meenutavad talle surmatunnini tema ülesannet, Opus ...