Mons. Fernando Ocarizi pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (14. juuni)

Prelaat tuletab meile meelde, et selle kuu pühad ja suurpühad kutsuvad meid üles jagama rõõmu.

Mu armsad: hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Käes oleval juunikuul tähistame meie usus kesksel kohal olevaid pühasid ja suurpühasid: alustades 2. juunist, Issanda Taevasseminemisest ja lõpetades 29. juuni, Peetruse ja Pauluse suurpühaga. Iga üks neist annab oma eripäraste joontega meile võimaluse tugevdada jumalatänuTema ülirohke armastuse eest. Seepärast kutsuvad need pühad meid üles jagama rõõmu, muuhulgas ühise perekonnaelu nautimise läbi, seda nii Opus Dei keskustes kui ka assotsieerunud- ja supernumeraaridest ...

Piiskop Javier Echevarría pastoraalkirjad

Prelaadi kiri (oktoober 2016)

”Me peaksime igal hetkel olema avatud nagu lehvik, et teenida rohkem inimesi, ka neid kellel puudub kristlik kogemus, kellel puudub usk, või kes seda ei praktiseeri,” ütleb piiskop Echevarria oma kirjas.

Armsaimad, hoidku Jumal minu tütreid ja poegi.

Homme tähistame me koos kirikuga ja kirikus Kaitseinglite päeva. Prelatuuris on see suurpüha, sest 1928.aastal sel päeval külvas Kolmainu Jumal meie Asutaja südamesse ja hinge seemne, mis tungis tuhandete ja tuhandete kõigist rahvustest inimeste hinge ning pani nad vilja kandma.

Püha Josemaria mainis sageli, et Inglite Neitsi Maarja kiriku kellad helisevad ikka tema hinges edasi ja meenutavad talle surmatunnini tema ülesannet, Opus ...