Prelaadi kiri (10. september 2020)

15. september tähistab 45 aasta möödumist päevast, mil õnnis Alvaro del Portillo valiti püha Josemaría ametijärglaseks. Monsenjöör Ocáriz julgustab vaatama teda kui Opus Dei vaimule ustav olemise eeskuju.

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

15. september tähistab 45 aasta möödumist päevast, mil õnnis isa Alvaro valiti püha Josemaría esimeseks ametijärglaseks. See oli ülioluline hetk, sest sellega algas meie asutaja pärandile truuks jäämine, näidates meile ette, kuidas elada tänasel päeval Opus Dei vaimsust meie igapäevaelus. Õnnis Alvaro seadis selle ajajärgu sisse omaenese ustavusega. Temas näeme, et pühadus igapäevaelus on Jumala kingitus eesmärgiga teha õnnelikuks nii meid kui ka inimesi me ümber.

Kutsun teid nende päevade jooksul üles nägema Isa Alvaro eeskuju kui tugevat kaljut – saxum – kellele meie Isa võis alati loota ning kes oli alati teistele toeks. See oli eelkõige just tänu tema osadusele Kristusega, tema truuduse allikaga, rahu ja rõõmuga. See peaks olema niisamuti ka meist igaühe puhul, sest Kristus soovib „elada meis armastuse kaudu“ nagu ütles püha Josemaría (Ristitee, XIV peatus). See tähtpäev on suurepäraseks võimaluseks kinnitada me soovi olla ustavad järjepidevuses, Kiriku ning kõikide hingede teenimises.

29 prelatuuri uue preestri ordinatsioon on endiselt väga värske sündmus. Me Jumalatänu preestri seisuse sakramendi eest peaksid saatma palved nende uute preestrite eest.

15. kuupäeval mälestatakse liturgias Valuema. Palugem Maarjalt, kes oli kindlana Risti jalamil, et Issand annaks meist igaühele ustavuses truuks jäämise anni. See juhib meid ühel või teisel viisil, Jeesuseni Ristil ning tema juurde jäänud Maarjani.

Teid armastusega õnnistades,

Teie Isa

Rooma, 10. september 2020.