Prelaadi sõnum (6. august 2018)

Opus Dei prelaat, Mons. Fernando Ocariz saatis selle sõnumi 6. augustil 2018 a., Issandamuutmise pühal

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (6. august 2018)

Nende kuude reiside jooksul olen täidetud jumalatänuga, nähes, kuidas nii paljudes paikades on minu pojad ja tütred algatanud ja arendanud projekte, et Kristuse sõnum ning tema kutse pühadusele jõuaks paljude hingedeni. Mõned nendest ettevõtmistest on suuremad, teised väiksemad ja neid saadab alati teenimise vaimsus ning siiras sõprus igaühega. Armas on kõikjal näha sama vaimu, ja nii erinevate nägudega.

See on ka põhjus rõõmuks ja Jumala tänuks, näha, kuis need apostellikud ettevõtmised ühes teiste institutsioonide poolt korraldatuga, aitavad laiahaardeliselt kaasa personaalsele ja sotsiaalsele inimarengule paljudes maades.

Ühinege minu palvega igaühe eest.

Buenos Aires, 6. august 2018

Issandamuutmise püha