Number of articles: 10

Prelaadi sõnum: rahu nimel ühte liidetud palves ja paastumises

Opus Dei prelaat kutsub meid toetama paavst Franciscuse üleskutset saavutada rahu palve ja paastuga.

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (30. september 2018)

Mons. Ocáriz palub toetada paavsti kutset oktoobrikuu jooksul igapäev Roosipärga palvetada

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (1. september 2018)

Selle sõnumiga palub Mons. Fernando Ocáriz, muuhulgas, armastada paavsti ja Kirikut veelgi suurema armastusega

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (6. august 2018)

Opus Dei prelaat, Mons. Fernando Ocariz saatis selle sõnumi 6. augustil 2018 a., Issandamuutmise pühal

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (1. juuli 2018)

Apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha on hea võimalus, et kahekordistada oma palvet Kiriku ja paavsti eest, ütleb prelaat oma 1. juuli sõnumis.

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (10. mai 2018)

Mai kuus prelaat kutsub alati usaldusega Neitsi Maarja emalikku eestkostet paluma

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (1. november 2017)

Jah, on võimalik olla õnnelik keset ebakindlust, probleeme, muresid. Jumal annab meile oma rõõmu, et me võiksime seda jagada kõigile.

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (10. oktoober 2017)

Kristlase ustavus on, ustavus täis tänu, sest me pole ustavad mitte mõttele, vaid Inimesele: „Jeesus, kuis sa oled hea, kuis sa oled hea!“

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (15. augusti 2017)

Prelaadi sõnum Pühima Neitsi Maarja taevassevõtmise suurpüha puhul

Pastoraalkirjad ja sõnumid

Prelaadi sõnum (7. juuli 2017)

Monsenjöör Fernando Ocariz saatis meile sõnumi Enxomil'ist, konverentsi keskusest Portugalis, kus ta veedab mõned päevad pastoraal viisidi jooksul sellesse riiki.

Pastoraalkirjad ja sõnumid