Alaealiste kaitse protokoll

Laste kuritarvitamise kaebuste esitamise kord

Kooskõlas usudoktriini kongregatsiooni antud juhiste, Paavst Frantsiskuse Motu Proprio's „Vos estis lux mundi“ kehtestatud korra ja Eesti Apostelliku Administratuuri juhisega „Guidelines for dealing with cases of sexual abuses of minors perpetrated by clerics“ kehtestab Opus Dei Prelatuur Eestis ja Soomes korra laste kuritarvitamise kahtluse korral toimimiseks, kui vastav kaebus on esitatud Prelatuuri liikme suhtes.

Antud korras kehtestatud reeglid kehtivad kõigile, kes kaebuse esitamise hetkel Prelatuuri kuuluvad (preestrid, diakonid või ilmikud). Noortega tegelevad ühingud, mille vaimulik koolitus on usaldatud Prelatuurile, kehtestavad omaenda tegevusjuhised. Kaebused esitatakse alaealiste kaitse koordinaatorile, kellega saab ühendust võtta järgmise e-posti aadressi kaudu: coordinador.opusdei@gmail.com. Koordinaator võtab kaebuse korral ühendust kaebuse esitajaga, koostab kaebuse kohta teate Opus Dei Prelatuuri regionaalvikaarile koos kaebuse üksikasjadega ning regionaalvikaar algatab vajaduse korral vastava kanoonilise protsessi.

Opus Dei Prelatuuri määratud alaealiste kaitse koordinaator Eestis on isa Pedro Cervio.

Tsiviilvõimude kohtumenetluse algatamiseks peab kannatanud isik või tema seaduslik esindaja esitama kaebuse kohalikule prokuratuurile.

Lae protokoll alla siit.