Malaisiast Viini: „Ema, ma tahan saada ristitud!“

Malaisia naine ja tema tütar leidsid Viinis uue kodu – ja ka uue usu Kristusesse. Katoliku usu ilu avastasid nad Viinis asuva Stella kooli kaudu.

2021. aasta novembris kohtusin Wan Jye ja tema tütre Kaiyaga. Wan Jye on pärit Malaisiast ja elab juba mitu aastat Austrias. Ta töötab päevahoiu töötajana Viini Stella koolis, mis algatati Opus Deiga seotud lapsevanemate poolt. Kui tema tütar Kaiya veel lasteaias käis, ütles ta ühel päeval: „Ema, ma tahan saada ristitud!“

See tuli üllatusena Wan Jye'le, kes on Hiina budist. Ta ütles tütrele, et too on nii suure otsuse tegemiseks liiga noor. Esimeses klassis avaldas kuueaastane Kaiya uuesti soovi saada ristitud ja siis uuesti 8-aastaselt, kui tema klassikaaslased olid juba oma esimese Armulaua vastu võtnud. Lõpuks nõustus ema tütre palvega ja otsustas ise osaleda ristimise ettevalmistustes. Ta ei teadnud katoliku usust peaaegu midagi ja tahtis osata oma tütre küsimustele vastata.

Varem oli Wan Jye’d kristluse juures köitnud imeline õhkkond Stella koolis, kus tema ja ta tütar said praktilisel viisil kogeda kristlikku vaimu ja näha, kuidas neid rasketes oludes armastavalt toetatakse. Üksikema ei teadnud veel, mida ta igatseb. Nüüd tahtis ta kristluse kohta rohkem teada.

Olen ise Opus Dei liige ja see oli suur rõõm, et sain katehhumeene ristimiseks ette valmistada. Hakkasime kogunema kaks korda nädalas, sest järgmine täiskasvanute ristimise kuupäev oli ülestõusmispühade ajal. Selle aja jooksul õppisin palju Malaisia kultuuri ja traditsioonide kohta. Riigis elavad valdavalt moslemid ja inimesed ei räägi oma usust, kuna see võib olla ohtlik. Ka muredest, tunnetest ja siseelust üldiselt ei räägita.

Peale esivanemate kummardamise polnud Wan Jyel religioosset praktikat. Katoliku usu põhimõisted, mis on meie kultuuris levinud, olid talle täiesti uued. Õppetunnid olid üsna mitmekülgsed. Oli palju küsimusi ja mitmeid arusaamatusi, mis vajasid selgitamist. Alguses arvas ta, et Kristus, Messias, Lunastaja, Issand, Päästja, Jeesus ja Jumala Poeg on erinevad isikud ja jumalad.

Jumal on armastav Isa

Eriti oluline selle jaoks, kes soovib kasvada oma usus Jeesusesse, on avastada ja õppida palvetama – st, isiklikult Jumalaga rääkima. Wan Jye oli palvele väga vastuvõtlik. Ta leidis, et oli tegelikult alati palvetanud, teadmata, kelle poole. Nüüd mõistis ta, et see, kelle poole ta palvetab, on armastav Isa.

Ta hakkas lugema Pühakirja. Selgitasin talle kristlikke sümboleid, pühakute tähendust ja elulugusid ning õndsusloo teemasid, kasutades kirikutes olevaid kunstiteoseid. Ta varustas end paljude rakendustega, et kiiremini õppida, iga päev evangeeliumi ja katekismuse osi lugeda. Ikka ja jälle leidis ta, et katoliku usk andis talle vastused paljudele olulistele küsimustele tema elus. Ta tundis, et teda juhib ja toetab Püha Vaim, usaldades samas ka seda, mida ma talle räägin.

Tema tütar Kaiya valmistus koolis ristimiseks ja esimeseks Armulauaks. Mõnikord, kui ta osales meie kohtumistel, üllatas ta oma ema teadmistega, mida ta oli juba saanud usuharidusest ja esimeseks Armulauaks valmistumisel. Kirikus selgitas ta oma emale Igavese Valguse tähendust: „Jeesus elab tabernaaklis!“ Kui ma kord temalt naljaga pooleks küsisin, mis on lihavõttejänkul pistmist kristlike ülestõusmispühadega, naeris ta kõva häälega ja hüüdis: „Ei midagi!“

Peapiiskopkonnas peeti kaks kokkusaamist kõikide Viinis asuvate täiskasvanud katehhumeenidega. 2022. aasta kevadel võidi umbes 60 inimest katehhumeeniõliga ja lubati pidulikult ristimisele. Seda kõike tehti aga väga diskreetselt, peamiselt katehhumeenide hulka kuuluvate moslemite huvides; kohal oli politseikaitse ja pildistamine oli keelatud.

Anna särab pärast ristimist rõõmust.

Nende ristimise päev, mis pidi toimuma Viini püha Peetruse kirikus, lähenes. Ristimisküünlad valmistasime ette üheskoos, kaks valget salli olid ristimiskleitideks ning Kaiya valmistas meeneid kutsutud külalistele, eriti oma klassikaaslastele. Ristimise kuupäevaks määrati 1. mai.

Kaiya soovis saada ristitud nimega Maria, mistõttu Wan Jye valis oma ristinimeks Anna. Vahetult enne Missat soovitasin tal paluda Pühalt Vaimult armu. Ta vastas: „Kaiya ja mina palvetasime täna hommikul koos ja tegime just seda.“ Ristimine toimus perekondliku Missa ajal, kus oli palju lapsi, kes polnud kunagi täiskasvanute ristimisel olnud. Lisaks ristimisele sai Wan Jye ka kinnitamise ja püha Armulaua sakramendi. Kaiya saab oma esimese püha Armulaua juunis.

Enamik Kaiya klassikaaslasi oli kohal ja rõõmustas koos temaga. Tema ja ta ema läksid püha Peetruse kirikusse Wan Jye ja Kaiya nime all – ja tulid välja Anna ja Mariana rõõmust särades.

Maria oli väga õnnelik, et tema ristimisel olid kohal klassikaaslased Stella koolist.

Üks asi veel. Kui Wan Jye otsustas lasta end ristida, ei olnud tema vanemad Malaisias tütre katoliiklaseks saamise üle sugugi õnnelikud ja ütlesid, et teda ja ta tütart ei peeta enam pereliikmeks. Kuid aja jooksul muutus neis midagi ja nad võtsid oma vastuseisu tagasi. Ühel päeval helistasid tema vanemad talle ja ütlesid, et nad on juba kindlaks teinud kaks lähedal asuvat katoliku kirikut, kus Anna ja Maria saavad järgmisel Malaisia-visiidil pühal Missal osaleda. Ja nad ütlesid, et tahavad kinkida neile kummalegi imet tegeva medaljoni ristimiskingiks... Milline rõõm!

Anna ja mina kohtume jätkuvalt regulaarselt. Tema ja ta tütre Maria jaoks on alanud uus elutee.