Põhja- ja Kesk-Euroopa moodustavad Prelatuuri uue regiooni

Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Soome ja Tšehhi on seitse riiki, mille Opus Dei prelaat, monsenjöör Fernando Ocáriz on ühendanud uueks regiooniks.

Aleksandr Abrosimov / Wikimedia Commons / Public Domain

Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Soome ja Tšehhi on seitse riiki, mille Opus Dei prelaat, monsenjöör Fernando Ocáriz on ühendanud uueks regiooniks. Regionaalvikaariks nimetas Prelaat isa Stefan Moszoro’t ja regionaalsekretäriks Carmen Urrutia’t. Uue regiooni regionaalne nõukogu (naiste poolel) ja regionaalne komisjon (meeste poolel) asuvad Varssavis. Sellel territooriumil elab rohkem kui 1000 Opus Dei liiget.

Viimastel aastatel on sarnaselt toimitud ka teiste regioonidega, tuginedes 2017. aasta üldkongressi järeldustele (vt Prelaadi sõnum, 30.01.2021). Olles töötanud koos eelpoolmainitud regioonide nõukogude liikmetega ja neid kuulanud, on Prelaat otsustanud selle sammu ette võtta lootusega anda uus tõuge nende erinevate riikide apostolaaditööle, millest uus Põhja- ja Kesk-Euroopa regioon koosneb.

Uus regioon on moodustatud nendest riikidest, mis varem moodustasid neli eraldi regiooni. Üheks uude regiooni kuuluvate riikide tunnusjooneks on Prelatuuri vaates see, et nendes riikides algas Opus Dei apostellik töö suhteliselt hiljuti. Kõige varem alustati Soomes, kuhu esimesed Opus Dei liikemed jõudsid 1987. aastal ja Poola, kus apostellik töö algas aastatal 1989. Toonases Tšehhoslovakkias algas Opus Dei apostolaat Viinis elavate Opus Dei liikmete kaudu. 1991. aastal asus väike grupp Opus Dei liikmeid Tšehhoslovakkiasse elama, pannes aluse püsivale apostolaaditööle. Mõni aeg pärast seda, kui Tšehhoslovakkiast oli 1993. aasta jaanuaris saanud kaks eraldi vabariiki, kolis väike grupp liikmeid elama Slovakkia pealinna (1996). Samal aastal alustati Opus Dei tööd ka Eestis. Leedus algas apostolaaditöö paar aastat varem, 1994. aastal, ja kümme aastat hiljem, 2004, tehti algust ka Lätis.

Kõigil kolmel Opus Dei Prelaadil on olnud võimalus isiklikult tutvuda nende riikide olukorra ja arenguga oma erinevatel reisidel nendesse riikidesse. Näiteks õnnis Alvaro del Portillo külastas 1992. aastal Prahat. Eelmine Prelaat monsenjöör Javier Echevarría külastas Soomet ja Eestit vaid mõned kuud enne oma surma, aastal 2016, kus ta kohtus sadade inimestega ja rääkis neile Kristusest. Praegusel Prelaadil monsenjöör Ocárizel oli võimalus külastada Poolat 2022. aasta suvel, kus ta võttis vastu Wrocławi Ülikooli Paavstliku Teoloogia Instituudi audoktori tiitli.