Poselství preláta (17. července 2021)

U příležitosti svátku Marie Magdalény nám prelát Opus Dei navrhuje, abychom s novým nadšením přijali Ježíšovo pozvání k obrácení.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Pokračujme v modlitbách za apoštolský impuls po celém světě, nyní konkrétně za nový region, který zahrnuje Kolumbii a Ekvádor. Nezapomeňte mě také doprovázet svými modlitbami na cestě, kterou za několik dní podniknu do různých zemí.

V těchto řádcích bych chtěl, abychom u příležitosti svátku svaté Marie Magdalény, který budeme slavit 22. července, s novým nadšením přijali Ježíšovo pozvání k obrácení. Je ...