Poselství preláta (9. září 2019)

Mons. Ócariz nás vybízí k pohledu na Marii, abychom jako ona přeměnili utrpení v místo, kde můžeme nalézt jasnost, pokoj a radost.

Milování, ať Ježíš chrání mé dcery a syny!

Následujícího 14. září nás liturgie církve vede k rozjímání o Povýšení svatého Kříže a následující den o Panně Marii Bolestné.

Při rozhovorech a setkáních s mnoha rozdílnými lidmi – jak se stává také vám – nechybějí často spontánní komentáře o těžkých situacích, utrpení, vnitřní temnotě. V těchto chvílích mi přicházejí na mysl slova sv. Josemaríi o Ježíšově matce: Bůh chtěl svou matku oslavit plností ...