Poselství preláta (14. června 2019)

I když se radost nemusí projevovat stejným způsobem ve všech chvílích a okolnostech, vždy můžeme žít radostně ve chvílích lidsky příjemných a také ve chvílích utrpení.

Milovaní, ať Bůh chrání mé dcery a syny!

V tomto měsíci červnu oslavujeme slavnosti a svátky podstatné pro naši víru: od proběhnuvšího 2. června, kdy byla slavnost Nanebevstoupení Páně, až k následujícímu 29. červnu, slavnosti svatých Petra a Pavla. Všechny a každý se svými specifiky jsou pro nás příležitostí k hlubší vděčnosti Bohu za jeho nesmírnou lásku. Důsledkem toho nás tyto svátky vedou ke sdílení radosti, radosti z intenzivního rodinného ...