Dopis preláta (1. listopadu 2019)

Pastýřský dopis Mons. Fernanda Ocárize o přátelství. „Učme se pečovat o své přátele, aniž bychom přitom zanedbávali své povinnosti.“

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny.

Ve svém prvním dlouhém dopise, ve kterém jsem shrnul závěry Generálního kongresu, jsem uvedl, že „současné podmínky evangelizace vyžadují v daleko větší míře osobní kontakt, souvztažný aspekt tvořící jádro způsobu apoštolské činnosti, který svatý Josemaría objevil v evangeliu“. 1

Při mých četných setkáních s lidmi z různých zemí zazněly spontánní úvahy a otázky týkající se přátelství. Svatý Josemaría nám často připomínal ...