Poselství preláta (5. února 2020)

U příležitosti blížícího se 90. výročí založení ženské větve Díla nás mons. Ocáriz vybízí, abychom za tento dar Dílu a církvi děkovali Bohu.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

14. únor je v Díle každoročně dnem, kdy Pánu děkujeme více než obvykle, protože si připomínáme zakladatelská data 1930 a 1943. Tentokrát bude mít oslava tohoto dne zvláštní význam, protože uplyne 90 let od chvíle, kdy sv. Josemaría poznal, že Bůh chce, aby se do poslání, na němž začal pracovat 2. října 1928, zapojily také ženy.

Od svatosti ženy se z ...