Poselství preláta (10. června 2021)

Prelát Opus Dei nás vybízí k účasti na přípravách stého výročí založení Díla, jež oslavíme od 2. října 2028 do 14. února 2030.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!!

Ve svém dopise z 28. října jsem vám připomněl, že se blíží sté výročí založení Díla: zvláštní příležitost obnovit naši touhu sloužit Bohu, církvi a celé společnosti.

Sanitární krize, kterou prožíváme na celém světě, potvrdila potřebu starat se jeden o druhého s širokým rozhledem a usilovat o dobro všech lidí. Péči, kterou můžeme věnovat druhým skrze modlitbu, obyčejnou práci - neobyčejnou, pokud ...