Poselství preláta (20. října 2020)

Mons. Ocáriz nás ujišťuje o své neustálé modlitbě a blízkosti během pandemie a sděluje, že za několik dní zveřejní nový pastýřský list.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Píšu vám několik řádků, abych vás ujistil o mé modlitbě a mé blízkosti, zejména těm z vás, kteří i nadále přímo trpí zdravotním stavem a jeho různými důsledky, které se nyní na mnoha místech stupňují. Tato modlitba, stejně jako ta vaše, bere v potaz, spolu s tolika dobrými věcmi, hromadu utrpení v lidstvu: nemoc, nezaměstnanost, zbavení legitimních svobod, hlad a neznalost Boží ...