Poselství preláta (19. června 2020)

Na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova nás Mons. Ocáriz zve, abychom Pána prosili o srdce tiché a pokorné, aby bylo pro druhé lidi útěchou a odpočinkem.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Dnes s celou Církví rozjímáme zvláště o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu. Toto datum je příležitostí, abychom se nechali znovu překvapovat zázrakem, kdy Bůh se chtěl k nám přiblížit, až se stal jedním z nás se srdcem v mnohém podobném tomu našemu. Proto mi přichází na mysl následující utěšující pozvání od Pána: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem ...