Pracovat pro druhé

Dokument o Álvarovi del Portillo a o sociálních projektech v Latinské Americe. Vyrobeno společností Digito Identitad.

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Odeslání vyslyšené prosby

Pokud byla vaše prosba na přímluvu blahoslaveného Álvara del Portillo vyslyšena, můžete svůj případ popsat a poslat do Kanceláře pro svatořečení prelatury Opus Dei. Pomůžete tím rozšiřovat tuto zbožnost a potvrdíte tak, že se tato osoba před Bohem přimlouvá.