Životopis Álvara del Portilla

Álvaro del Portillo se narodil v Madridu 11. března 1914. Byl třetím z osmi dětí ve zbožné katolické rodině. Studoval stavební inženýrství a v tomto oboru začal pracovat i profesionálně. K doktorátu ze stavebního inženýrství přidal později doktoráty z dějin a kanonického práva.

Blahoslavený Álvaro del Portillo
Opus Dei - Životopis Álvara del Portilla

Álvaro del Portillo se narodil v Madridu 11. března 1914. Byl třetím z osmi dětí ve zbožné katolické rodině. Studoval stavební inženýrství a v tomto oboru začal pracovat i profesionálně. K doktorátu ze stavebního inženýrství přidal později doktoráty z dějin a kanonického práva.

V roce 1935 vstoupil del Portillo do Opus Dei, které bylo založeno sv. Josemaríou Escrivá o sedm let dříve. V souladu se svým povoláním do Opus Dei se snažil posvěcovat svou odbornou práci i každodenní povinnosti a vykonával rozsáhlý apoštolát mezi svými spolužáky a kolegy. Brzy se pro sv. Josemaríu stal největší oporou a zůstal jí téměř čtyřicet let.

25. června 1944 byl del Portillo vysvěcen jako jeden z prvních tří kněží Opus Dei. Od této chvíle se plně oddal pastýřské službě, kterou poskytoval členům Opus Dei a mnoha dalším. V roce 1946 se spolu se sv. Josemaríou přestěhoval do Říma, kde sloužil v Generální radě Opus Dei do roku 1975.

Během let strávených v Římě mu Svatý stolec svěřil řadu úkolů a otec del Portillo je vykonával s velkou obětavostí. Byl konzultorem několika kongregací a rad Svatého stolce, jako je Kongregace pro nauku víry, Kongregace pro klérus, Kongregace pro svatořečení a Papežská rada pro sociální komunikaci. Zúčastnil se Druhého vatikánského koncilu v různých funkcích, nejprve jako předseda přípravné Komise pro laiky a potom jako sekretář Komise pro disciplínu kléru a také jako konzultor dalších komisí. Jeho knihy Věřící a laici v Církvi (1969) a Být knězem (1970) jsou do značné míry ovocem této zkušenosti. Jako člen Komise pro revizi kanonického práva také pomohl navrhnout současný Kodex vyhlášený Janem Pavlem II. v roce 1983.

15. září 1975 byl otec del Portillo zvolen prvním nástupcem sv. Josemaríi. Když bylo 28. listopadu 1982 Opus Dei ustanoveno personální prelaturou, jmenoval ho papež Jan Pavel II. prelátem Opus Dei. Svatý otec ho vysvětil na biskupa 6. ledna 1991.

Biskup del Portillo pracoval horlivě pro církev, šířil apoštolát Opus Dei a jeho vedení bylo charakterizováno velkou věrností učení sv. Josemaríi. Díky tomu se ztotožňoval s Kristem v duchu důvěryplného odevzdávání se do vůle Boha Otce živeného modlitbou, eucharistií a úctou k Panně Marii. Jeho láska k církvi se projevovala jeho blízkým společenstvím s papežem a biskupy. Pro všechny měl dostatek lásky, neúnavně se staral o své dcery a syny v Opus Dei a vždy kolem sebe šířil laskavost, vyrovnanost, a dobrou náladu. Duchovní portrét jeho duše byl plný pokory, prozíravosti, odvahy, prostoty a nezištnosti. Jeho horlivost získávat Kristu duše byla charakterizována biskupským motem: Regnare Christum volumus! Chceme, aby vládl Kristus!

Brzy ráno 23. března 1994 si Bůh povolal tohoto dobrého a věrného služebníka k sobě. Jen několik hodin před tím se biskup del Portillo vrátil z poutě do Svaté země, kde s hlubokou modlitbou a pietou následoval Ježíšovy kroky z Nazareta až po Svatý hrob. Svou poslední mši na zemi sloužil ve Večeřadle v Jeruzalémě. Ještě ten samý den se přišel k ostatkům biskupa del Portilla pomodlit papež Jan Pavel II. Ostatky jsou nyní uloženy v kryptě prelátního kostela Panny Marie Královny míru v ulici Bruno Buozzi v Římě. Byl blahoslaven 27. září 2014.