If you would like to get in touch with us or have any specific questions or suggestions, please send us an email or fill out the form below and send us your message.

— E-mail:

praha@opusdei.cz

— Od:

Zpráva pro informační kancelář Opus Dei v:

Kontakt

Aby se vyhovělo Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GPGR), dáváme na vědomí, že prelatura Opus Dei zodpovídá za zpracování osobních údajů, které hodláte předat. Účelem zpracování dat je předávat informace a posílat příspěvky podléhající výslovnému a jednoznačnému souhlasu, aby se tak mohly zpracovávat, předávat, případně i mezinárodně, nezbytné osobní údaje daného subjektu.

Svá práva na ochranu údajů budete moci uplatňovat písemně, společně s duplikátem dokladu totožnosti adresovaném na Prelatura Opus Dei, Calle Diego de León 14, 28006 - Madrid (Madrid - Španělsko) nebo emailem na dpo@opusdei.org. Další informace zde:ochrana osobních údajů.