Quins beneficis reben els cooperadors?

A més dels mitjans de formació que la Prelatura posa a la seva disposició, entre els beneficis que reben els cooperadors hi ha la possibilitat d'obtenir la indulgència plenària en determinades circumstàncies.

Opus Dei - Quins beneficis reben els cooperadors?

Els fidels de l'Opus Dei resen cada dia per tots els qui d'una manera o d’altre ajuden o han ajudat a la Prelatura. A més, en alguns moments de l'any, els sacerdots de la Prelatura ofereixen la Missa per les ànimes dels cooperadors morts.

La Santa Seu ha concedit unes indulgències plenàries que els cooperadors catòlics poden lucrar en determinades dates, si renoven, per devoció, les seves obligacions com cooperadors, a més de complir les condicions establertes per l'Església (confessió sacramental, comunió eucarística i oració per les intencions del Pontífex Romà):

- 14 de febrer: Aniversari de l'inici de l'apostolat de l'Opus Dei amb dones i de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu.

- 19 de març: Solemnitat de sant Josep.

- 29 de juny: Solemnitat dels Apòstols sant Pere i sant Pau.

- 14 de setembre: Festa de l'Exaltació de la Santa Creu.

- 29 de setembre: Festa de sant Miquel, sant Gabriel i sant Rafael, Arcàngels.

- 2 d'octubre: Aniversari de la Fundació de l'Opus Dei. Festa dels Sants Àngels Custodis.

- 27 de desembre: Festa de sant Joan, Apòstol i Evangelista.

A més, els fidels que pertanyen a l'Opus Dei poden obtenir indulgències en altres dies relacionats amb la seva incorporació a l'Obra.

Com diu el Catecisme de l'Església Catòlica, "la indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal pels pecats, ja perdonats, pel que fa a la culpa, que un fidel disposat i complint determinades condicions aconsegueix per mediació de l’Església, la qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica amb autoritat el tresor de les satisfaccions de Crist i dels sants" (Catecisme 1471).