Indulgències concedides per la Santa Seu

En aquests dies, els familiars dels fidels de l'Opus Dei i dels socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu poden beneficiar-se d’una indulgència concedida pel Sant Pare.

Reproduïm una traducció al català del decret original en llatí enviat per la Penitenciaria.

PENITENCIARIA APOSTÒLICA 

––––––

BEATÍSSIM PARE,

Xavier Echevarría Rodríguez, Prelat de la Prelatura personal de la Santa Creu i Opus Dei, manifesta a Sa Santedat la deguda obediència i veneració filial, i suplica humilment que Sa Santedat es digni concedir les Indulgències següents: 

I.- en favor de qui participi en les celebracions litúrgiques que la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei i la Societat Sacerdotal de Santa Creu sol promoure, en el tridu anterior a la solemnitat de la Nativitat del Senyor i de la Pasqua, per al progrés espiritual de les famílies dels seus fidels i dels seus socis: a.- Indulgència plenària que hom podrà lucrar complertes les condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració per les intencions del Summe Pontífex) si, amb esperit de vertadera penitència, participa en totes les celebracions del tridu; b.- parcial, que podran obtenir aquells que assisteixin contrits a les funcions sagrades algun dels dies del tridu; 

II.- per als pares, germans i germanes dels fidels de la Prelatura i dels socis de la Societat Sacerdotal, així com per als cònjuges, fills i filles dels fidels supernumeraris: Indulgència plenària amb les condicions habituals, que podran lucrar el dia de la festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep si, amb esperit de vertadera penitència, participen en una funció sagrada.

Dia 14 de maig de 2008

El Penitenciari Apostòlic, per mandat del Summe Pontífex, accedeix benignament segons la petició a aquesta gràcia, per set anys. No obsta qualsevol disposició contrària.

James Francis S.R.E. Card. Stafford

Penitenciari Major

† Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.

Ob. Tit. de Meta, Regent

Link al document original en llatí (pdf)