Guia de la indulgència plenària

Què és una indulgència? Com es guanya? En aquest article intentem donar resposta a aquestes preguntes.

Descarregar la Guia de la indulgència en JPG (Per xarxes)
Descarregar la Guia de la indulgència en PDF (Per imprimir)

Què és una indulgència?
“La indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal pels pecats, ja perdonats, pel que fa a la culpa, que un fidel disposat i complint determinades condicions aconsegueix per mediació de l’Església, la qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica amb autoritat el tresor de les satisfaccions de Crist i dels sants” (Catecisme 1471). La indulgència plenària es pot oferir per un mateix o per un difunt. 

Com es guanya?
Dues coses: complir determinades condicions i fer una de les obres que proposa l'Església. Les condicions són les següents:
► Confessar-se entre vint dies abans i vint dies després de l'obra indulgent. Per diverses indulgències plenàries n'hi ha prou amb una confessió.
► Rebre l'Eucaristia, el que pressuposa estar en gràcia de Déu.
► Pregar per la persona i intencions del Papa, almenys un parenostre i una avemaria.
►Tenir una disposició interior de rebuig al pecat mortal i venial.

Quina obra puc fer?
Les pròpies de l'Any de la Misericòrdia són les següents:
►Obres de pietat: Fer una peregrinació piadosa a una Porta Santa (consultar llista) participant en la santa Missa, una altra celebració litúrgica o un exercici de pietat com el Via Crucis o el sant Rosari. També es pot fer una visita piadosa en grup o individualment a un dels llocs jubilars participant en l'adoració eucarística i meditacions piadoses, acabant amb el parenostre, el credo i una invocació a la Mare de Déu.
►Obres de misericòrdia: Es pot fer una obra de misericòrdia corporal o espiritual com visitar persones necessitades o que passen per moments de dificultat com malalts, detinguts, ancians o persones amb discapacitat. També es pot fer un donatiu “significatiu” en obres de caràcter religiós o social, per millorar les condicions de vida dels nens orfes, els joves amb dificultats, els ancians necessitats o els estrangers que busquen millors condicions de vida. Finalment, es pot lucrar la indulgència dedicant una part del propi temps lliure a activitats útils per a la comunitat.
►Obres de penitència. Si durant un dia una persona s'absté dels consums superflus com el tabac o les begudes alcohòliques, fa dejuni o bé s'absté de menjar carn i lliura els diners que s'estalvia als pobres, també serà una obra vàlida per guanyar el jubileu.

Quines obres sempre són vàlides?
N'hi ha moltes, que es poden consultar en els enllaços que hi ha sota aquestes línies. Diverses institucions també gaudeixen de la indulgència plenària en certes dates. La llista següent no és exhaustiva ni molt menys.

►Pregar el rosari contemplant cinc misteris en grup o en una església.
►Pregar el Via Crucis davant les estacions.
►Mitja hora d'adoració al Santíssim.
►Mitja hora de lectura de la Sagrada Escriptura.
►Rebre la Benedicció Papal urbi et orbi, també per ràdio o televisió.
►Fer almenys tres dies d'exercicis espirituals.
►Assistir a una Primera Comunió.
►El 2 de novembre, pregant un parenostre en una església.
►Cada dia de l'1 al 8 de novembre, pregant pels difunts en un cementiri.
►El 31 de desembre, pregant el Te Deum en una església donant gràcies per l'any viscut.
►L'1 de gener, pregant el Veni Creator en una església.
►El Divendres Sant, assistint als oficis.
►El Dissabte Sant, renovant les promeses baptismals en la Vigília Pasqual.
►Participant en una processó del Corpus Christi.

Més informació

Manual d'indulgències en castellà i en llatí (1967)
Avís sobre el Do de la Indulgència (2000)
Butlla de la Misericòrdia (2015)
Article sobre la penitència i les indulgències