Obres corporatives

A les obres d'apostolat corporatiu, l'Opus Dei assumeix la vivificació de l'orientació cristiana de l'activitat que es desenvolupa. Són iniciatives de caràcter civil, sense ànim de lucre i amb una finalitat apostòlica i de servei.

Les obres d'apostolat corporatiu són promogudes per fidels de l'Opus Dei i cooperadors, juntament amb altres persones. L'Opus Dei assumeix la vivificació de l'orientació cristiana de l'activitat que s'hi desenvolupa. Són iniciatives de caràcter civil, sense ànim de lucre i amb una finalitat apostòlica i de servei.

Entre les obres corporatives hi ha institucions educatives i assistencials, com ara col·legis, universitats, centres per a la promoció de la dona, dispensaris mèdics en zones subdesenvolupades, escoles per a camperols, instituts de formació professional, residències d'estudiants, centres culturals, etc. La prelatura no s'ocupa mai d'empreses comercials o polítiques, ni d'activitats amb ànim de lucre.

La responsabilitat plena de la titularitat i la gestió de les obres d'apostolat corporatiu correspon sempre als seus promotors i no a la prelatura de l'Opus Dei, que s'encarrega només de l'orientació espiritual i doctrinal. Cada iniciativa es finança de la mateixa forma que qualsevol altra del mateix tipus: quantitats que paguen els beneficiaris, ajudes, donacions, etc.

Amb freqüència, les obres d'apostolat corporatiu són deficitàries, pel tipus d'activitat que desenvolupen i perquè no tenen ànim de lucre. Per aquest motiu solen rebre —a més dels ja esmentats donatius de fidels de l’Opus Dei, de cooperadors i de moltes altres persones— subvencions oficials que les autoritats públiques preveuen per a les activitats d'interès social, així com ajudes de fundacions privades i empreses.

Les primeres obres corporatives de Catalunya van ser l'escola esportiva Brafa i els col·legis Viaró, Xaloc, Pineda i Bell-lloc del Pla.