Apostolat

La prelatura tracta de recordar a tots els cristians que, sigui quina sigui l'activitat a la qual es dediquin, han de cooperar a resoldre cristianament els problemes de la societat i donar testimoniatge constant de la seva fe.

Opus Dei - Apostolat

L’evangelització que cada fidel de la prelatura realitza al seu voltant és l’apostolat més important de l’Opus Dei. Es tracta d'una labor de testimoniatge a la feina i en les circumstàncies habituals on es desenvolupa la vida de cadascú.

En conseqüència, la tasca dels fidels de l’Opus Dei no es limita a un camp específic, com ara l'educació, l'atenció als malalts o l'ajuda als discapacitats. La prelatura tracta de recordar a tots els cristians que, sigui quina sigui l'activitat secular a la qual es dediquin, cal que cooperin a solucionar cristianament els problemes de la societat i que donin testimoniatge constant de la seva fe, allà on són.