Apostolat

La prelatura tracta de recordar a tots els cristians que, sigui quina sigui l'activitat a la qual es dediquin, han de cooperar a resoldre cristianament els problemes de la societat i donar testimoniatge constant de la seva fe.

L’evangelització que cada fidel de la prelatura realitza al seu voltant és l’apostolat més important de l’Opus Dei. Es tracta d'una labor de testimoniatge a la feina i en les circumstàncies habituals on es desenvolupa la vida de cadascú.

En conseqüència, la tasca dels fidels de l’Opus Dei no es limita a un camp específic, com ara l'educació, l'atenció als malalts o l'ajuda als discapacitats. La prelatura tracta de recordar a tots els cristians que, sigui quina sigui l'activitat secular a la qual es dediquin, cal que cooperin a solucionar cristianament els problemes de la societat i que donin testimoniatge constant de la seva fe, allà on són.