Llibre electrònic del Prelat: “Misericòrdia i vida quotidiana”

El llibre electrònic recull la transcripció de les meditacions que el Prelat de l'Opus Dei ha realitzat sobre les catorze obres de misericòrdia.

Llibres electrònics
Opus Dei - Llibre electrònic del Prelat: “Misericòrdia i vida quotidiana”

ePub ► Misericòrdia i vida quotidiana
Mobi ► Misericòrdia i vida quotidiana

* * *

El Papa Francesc va convocar un any jubilar dedicat a la Misericòrdia, del 8 de desembre del 2015 al 20 novembre del 2016.

Al llarg d'aquest temps, la pàgina web de l'Opus Dei publicà 14 meditacions en àudio de monsenyor Xavier Echevarría, prelat de l'Opus Dei, sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals.

Aquest llibre electrònic recull el contingut d'aquestes emissions. En l'edició digital s'han introduït lleugeres modificacions per adaptar el llenguatge oral al text escrit.

* * *

Introducció

Obres de misericòrdia materials

1. Visitar i cuidar els malalts

2. Donar menjar al qui té fam

3. Donar beure al qui té set

4. Vestir el qui va nu

5. Visitar els presos

6. Acollir el pelegrí

7. Donar sepultura als difunts

Obres de misericòrdia espirituals

8. Ensenyar el qui no sap

9. Aconsellar bé al qui ho necessita

10. Corregir el qui s'equivoca

11. Perdonar aquell que ens ofèn

12. Consolar a qui està trist

13. Patir amb paciència els defectes del proïsme

14. Pregar pels vius i pels morts