La fe catòlica explicada en 40 claus

Coincidint amb la cloenda de l’Any de la fe, us oferim en format ePub i PDF el document “Resums de fe cristiana”, 40 breus articles que ens sembla que resumeixen de forma senzilla, entenedora i pràctica els ensenyaments de l’Església.

Resums de fe cristiana
Opus Dei - La fe catòlica explicada en 40 claus

Es pot descarregar en MOBI, EPUB, PDF.

Déu existeix?, quin sentit té avui la història de la salvació?, què és el Credo?, és necessari pregar? Aquestes són algunes de les temàtiques dels 40 textos breus, preparats per teòlegs i canonistes, que ofereixen una exposició sintètica del missatge cristià. El seu interès, per tant, és primordialment catequètic. Per aquest motiu la font principal és el Catecisme de l'Església catòlica, amb les oportunes cites de la Sagrada Escriptura, dels Pares de l'Església i del Magisteri.

Conviden a millorar el coneixement del cristianisme, en proposen una comprensió vital, i constitueixen un material pràctic per a donar raó de la pròpia fe. A més, hi són presents els ensenyaments de sant Josepmaria, que ajuden a acostar les veritats exposades a la vida quotidiana del lector.

En conjunt, segueixen l'esquema proposat pel Catecisme de l'Església catòlica: la professió de Fe (temes 1-16), els Sagraments (temes 17-25), la vida moral cristiana: els manaments (temes 26-38), i l'oració del creient (temes 39 i 40).

La professió de Fe

1. L’existència de Déu

2. La Revelació

3. La fe sobrenatural

4. La natura i les obres de Déu

5. La Santíssima Trinitat

6. La Creació

7. L’elevació sobrenatural i el pecat original

8. Jesucrist, Déu i home veritable

9. L’Encarnació

10. La Passió i la mort a la creu

11. Resurrecció, ascensió i segona vinguda de Jesucrist

12. Crec en l’Esperit Sant. Crec en la santa Església catòlica

13. Crec en la comunió dels sants i la remissió dels pecats

14. Història de l’Església

15. L’Església i l’Estat

16. Crec en la resurrecció de la carn i la vida perdurable

Els Sagraments

17. La litúrgia i els sagraments en general

18. El baptisme i la confirmació

19. L’eucaristia (1)

20. L’eucaristia (2)

21. L’eucaristia (3)

22. La penitència (1)

23. La penitència (2)

24. La unció dels malalts

24 (2). L’orde sagrat

25. El matrimoni

La vida moral cristiana: els manaments

26. La llibertat, la llei i la consciència

27. La moralitat dels actes humans

28. La gràcia i les virtuts

29. La persona i la societat

30. El pecat personal

31. El decàleg. El primer manament

32. El segon i el tercer manament del decàleg

33. El quart manament del decàleg: honraràs pare i mare

34. El cinquè manament del decàleg

35. El sisè manament del decàleg

36. El setè manament del decàleg

37. El vuitè manament del decàleg

38. El novè i el desè manaments del decàleg

L'oració del creient

39. La pregària

40. Pare nostre, que esteu en el Cel