Número d'articles: 99

És igual la pregària d’un cristià que la d’algú d’una altra religió?

Un nou lliurament de la sèrie de textos amb Preguntes sobre la fe cristiana. En aquest article s’aborda la diferència entre la pregària d’un cristià i la d’una persona que professa una altra religió.

Textos doctrinals

El cercle o classe de sant Rafael

En la labor de formació cristiana amb la gent jove, l’Opus Dei disposa d’una sèrie de mitjans de formació, entre els quals destaquen els cursos de formació, que en són l’element essencial. A aquests cursos de formació també se’ls anomena cercles o classes de sant Rafael.

Textos doctrinals

Els recessos mensuals per a joves

Els recessos espirituals mensuals són un mitjà per a la formació dels joves en la fe. El recés, juntament amb els altres mitjans tradicionals que facilita l’Obra, forma part d’un pla integral de formació que sant Josepmaria va pensar per a aquesta labor amb gent jove que va denominar “obra de sant Rafael”.

Textos doctrinals

Com viure la virtut cristiana de la pobresa?

Els cristians, seguint l’exemple de Jesús, estem cridats a viure la virtut cristiana de la pobresa. Moltes vegades no entenem què significa o implica aquesta crida. Per a tants es presenta com una tasca àrdua, incompatible amb els temps que vivim, o com una virtut negativa que treu més del que dona. Ens introduïm en alguns dels possibles interrogants per ajudar a redescobrir la riquesa de la virtut cristiana de la pobresa.

Textos doctrinals

La catequesi de sant Rafael

La catequesi és una obra de misericòrdia espiritual –ensenyar a qui no ho sap–, que té una gran importància en la missió de l'Església.

Textos doctrinals

Visites als pobres de la Mare de Déu

Les visites als pobres són un mitjà de formació de l'obra de sant Rafael, que és l'apostolat que fan els fidels de l'Opus Dei amb la joventut.

Textos doctrinals

La justícia

Una de les preguntes que sovint s’escolten és: què li dec a Déu? I la resposta és ben senzilla: li ho devem tot.

Textos doctrinals

Què és la prudència?

La prudència és la virtut que disposa l’esperit a discernir en tota circumstància el nostre veritable bé i a escollir els mitjans per aconseguir-lo.

Textos doctrinals

Coses petites

La vida comuna i corrent de les persones, que els cristians volem santificar, està entreteixida de fets i situacions aparentment sense relleu, de relacions habituals i costums reiterats que fàcilment podrien desembocar en una existència rutinària i superficial.

Textos doctrinals

36 textos que sintetitzen la fe catòlica

Llibre electrònic «Síntesi de la fe catòlica», que aborda algunes de les veritats principals de la fe. Són textos preparats per teòlegs i canonistes amb un enfocament primordialment catequètic, que remeten a la Sagrada Escriptura, el Catecisme de l'Església catòlica, els ensenyaments dels Pares i el Magisteri.

Textos doctrinals