Com explicar la fe catòlica?

La fe catòlica explicada en 40 lliçons. Què és la Missa? com explicar que hi ha un Déu? per què existeix el mal? per què el matrimoni és indissoluble? què diu l'Església sobre l'honestedat en el treball? quin és el significat del 6è manament?.

Conèixer bé la fe és la primera condició per a poder transmetre-la.

Es pot descarregar en MOBI, EPUB, PDF.

Diversos professors de Teologia han preparat 40 articles breus que tracten diferents aspectes de la doctrina catòlica. Tots ells es poden trobar a l'apartat "Resums de fe cristiana"

En conjunt, segueixen l'esquema proposat pel Catecisme de l'Església catòlica: la professió de Fe (temes 1-16), els Sagraments (temes 17-25), la vida moral cristiana: els manaments (temes 26-38), i l'oració del creient (temes 39 i 40).

Amb un estil accessible i rigorós, els autors expliciten de manera sintètica els ensenyaments de l'Església catòlica, oferint oportunes referències a la Sagrada Escriptura, als Pares i al Magisteri de l'Església.

A més, estan presents els ensenyaments de sant Josepmaria, que ajuden a acostar les veritats exposades a la vida quotidiana del lector.

Al final de cada text es proposa una bibliografia fonamental per a qui desitgi aprofundir en algun aspecte de cada tema.

Aquests escrits conviden a millorar el coneixement del cristianisme, en proposen una comprensió vital, i constitueixen un material de fàcil maneig que estimulen a donar raó de la pròpia fe.

La professió de Fe

1. L’existència de Déu

2. La Revelació

3. La fe sobrenatural

4. La natura i les obres de Déu

5. La Santíssima Trinitat

6. La Creació

7. L’elevació sobrenatural i el pecat original

8. Jesucrist, Déu i home veritable

9. L’Encarnació

10. La Passió i la mort a la creu

11. Resurrecció, ascensió i segona vinguda de Jesucrist

12. Crec en l’Esperit Sant. Crec en la santa Església catòlica

13. Crec en la comunió dels sants i la remissió dels pecats

14. Història de l’Església

15. L’Església i l’Estat

16. Crec en la resurrecció de la carn i la vida perdurable

Els Sagraments

17. La litúrgia i els sagraments en general

18. El baptisme i la confirmació

19. L’eucaristia (1)

20. L’eucaristia (2)

21. L’eucaristia (3)

22. La penitència (1)

23. La penitència (2)

24. La unció dels malalts

24 (2). L’orde sagrat

25. El matrimoni

La vida moral cristiana: els manaments

26. La llibertat, la llei i la consciència

27. La moralitat dels actes humans

28. La gràcia i les virtuts

29. La persona i la societat

30. El pecat personal

31. El decàleg. El primer manament

32. El segon i el tercer manament del decàleg

33. El quart manament del decàleg: honraràs pare i mare

34. El cinquè manament del decàleg

35. El sisè manament del decàleg

36. El setè manament del decàleg

37. El vuitè manament del decàleg

38. El novè i el desè manaments del decàleg

L'oració del creient

39. La pregària

40. Pare nostre, que esteu en el Cel