“Treballa amb alegria”

Si afirmes que vols imitar Crist..., i et sobra temps, és que vas per camins de tebiesa. (Forja, 701))

Les tasques professionals -també el tre­ball de la llar és una professió de primer ordre- són testimoni de la dignitat de la criatura humana; ocasió de desenvolupament de la pròpia personalitat; vincle d'unió amb els altres; font de recursos; mitjà per contribuir a la millora de la societat, on vivim, i de fomentar el progrés de tota la humanitat...

-Per a un cristià, aquestes perspectives s'allar­guen i s'amplien encara més, perquè el treball -as­sumit per Crist com a realitat redimida i redemp­tora- esdevé mitjà i camí de santedat, concreta tasca santificable i santificadora. (Forja, 702)

Treballa amb alegria, amb pau, amb presència de Déu.

-D'aquesta manera realitzaràs la teva feina, a més a més, amb sentit comú: arribaràs fins a la fi encara que estiguis rendit, l'acabaràs bé..., i les teves obres agradaran a Déu. (Forja, 744)

Has de mantenir -al llarg de la jor­nada- una constant conversa amb el Senyor, que s'alimenti també de les mateixes inci­dències de la teva tasca professional.

-Vés-te'n amb el pensament al Sagrari..., i ofe­reix-li al Senyor la labor que tinguis entre mans. (Forja, 745)