“Primera condició: treballar, i treballar bé!”

Si volem de veritat santificar el treball, cal complir ineludiblement la primera condició: treballar, i treballar bé!, amb serietat hu­mana i sobrenatural. (Forja, 698)

En la vostra ocupació professional, ordinària i corrent, trobareu la matèria -real, consistent, valuosa- per realitzar tota la vida cristiana, per actualitzar la gràcia que ens ve de Crist.

En aquesta feina professional vostra, feta de cara a Déu, es posaran en joc la fe, l'esperança i la caritat. Les seves incidències, les relacions i problemes que el vostre treball comporta, alimentaran la vostra oració. L'esforç per tirar endavant la vostra ocupació ordinària, serà una ocasió de viure aquesta Creu que es essencial per al cristià. L'experiència de la vostra feblesa, els fracassos que existeixen sempre en tot esforç humà, us donaran mes realisme, més humilitat, més comprensió amb els altres. Els èxits i les alegries us invitaran a donar gràcies, i a pensar que no viviu per a vosaltres mateixos, sinó per al servei dels altres i de Déu.

Per comportar-se així, per santificar la professió, cal, en primer lloc, treballar bé, amb serietat humana i sobrenatural. (...) El miracle que us demana el Senyor és la perseverança en la vostra vocació cristiana i divina, la santificació del treball de cada dia: el miracle de convertir la prosa diària en hendecasíl·labs, en vers heroic, per l'amor que poseu en la vostra ocupació habitual. Aquí us espera Déu, de tal manera que sigueu ànimes amb sentit de responsabilitat, amb afany apostòlic, amb competència professional. (És Crist que passa, nn. 49-50)