"Enamora't, i no «el» deixaràs"

¿Que quin és el secret de la perseve­rança? L'Amor. ―Enamora't, i no «el» deixaràs. (Camí, 999)

Em fa tremolar aquell passatge de la segona epístola a Timoteu, quan l'Apòs­tol es dol que Demas va fugir a Tessalònica, darrera els encants d'aquest món... Per una bagatel·la, i per por de les persecucions, va trair l'empresa di­vina un home, a qui Sant Pau esmenta en altres epístoles entre els sants.

Em fa tremolar, en conèixer la meva petite­sa; i em duu a exigir-me fidelitat al Senyor fins i tot en els fets que poden semblar indiferents, per­què, si no em serveixen per unir-me més a Ell, no els vull! (Solc, 343)

El desànim és enemic de la teva perse­verança. ―Si no lluites contra el desà­nim arribaràs al pessimisme, primer, i a la tebiesa, després. ―Sigues optimista. (Camí, 988)

Beneïda perseverança, la del burret de sínia! ―Sempre al mateix pas. Sempre les mateixes voltes. ―I un dia i un altre: tots iguals. 

Si no fos per això, no hi hauria maduresa en els fruits, ni ufanor a l'hort, ni tindria aromes el jardí. Porta aquest pensament a la teva vida interior. (Camí, 998)

Rebre missatges per correu electrònic

email