Quina relació té l’Opus Dei amb altres institucions de l'Església?

La prelatura de l’Opus Dei com a tal, i cadascun dels seus fidels en particular, s'esforcen per viure en plena comunió amb el Sant Pare, els bisbes, els sacerdots, els religiosos i totes les realitats eclesials. El fundador de l’Opus Dei va recordar sempre que l’Opus Dei existeix exclusivament per servir l'Església, i que els fidels de la Prelatura han de ser ferment d'unitat.