Què és l’Opus Dei?

L’Opus Dei —Obra de Déu, en llatí— és una institució jeràrquica de l'Església catòlica, una prelatura personal, que té com a finalitat contribuir a la missió evangelitzadora de l'Església. Concretament, es proposa difondre una profunda presa de consciència de la crida universal a la santedat i del valor santificador del treball ordinari. L’Opus Dei va ser fundat per sant Josepmaria Escrivà el 2 d'octubre de 1928.