Què és la JMJ?

Entre l'1 i el 6 d'agost del 2023 tindrà lloc la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023 que aplegarà milers de joves d'arreu del món.

Què és la Jornada Mundial de la Joventut?

La JMJ és una trobada de joves de tot el món amb el Papa. És un pelegrinatge, una festa de la joventut, una expressió de l'Església universal i un moment d'evangelització especial.

Es presenta com una invitació a construir un món més just i solidari, d'acord amb els valors que proposa l'Evangeli, tot fomentant la trobada personal amb Jesucrist.

Suposa un impuls a la fe, l'esperança i la caritat. Tot i que té una identitat clarament catòlica, és oberta a tothom, tant als més propers a l'Església com als més allunyats.

Quan van començar les jornades mundials de la joventut?

A l'Any Sant de 1975, Pau VI va cridar a Roma a la joventut catòlica després de la Marxa Internacional de Reconciliació Cristiana celebrada entre Assís i Roma.

El 1984 Joan Pau II va tornar a convocar els joves amb motiu del “Jubileu Internacional de la Joventut” el Diumenge de Rams a la plaça de Sant Pere de Roma. Es va resar el Via Crucis al Colosseu i es va celebrar l'Eucaristia a la plaça de la Catedral de Sant Pere. L'esdeveniment va tenir una acollida impressionant i en vigílies del Diumenge de Rams el Papa va dir als joves: «Quin espectacle tan magnífic el que ofereix la seva assemblea des d'aquest escenari. Qui va afirmar que la joventut actual ja no té interès pels valors? És veritat que un ja no hi pot comptar amb ella?». Amb aquestes paraules el Papa Joan Pau II va lliurar al món un símbol: Una creu de llenya de grans dimensions que s'anomenaria més tard la “Creu de la Jornada Mundial de la Joventut”.

Un any més tard va repetir la trobada. En aquella ocasió es van reunir a Roma 300.000 joves. La bona acollida a aquesta trobada va animar Joan Pau II, el “Papa dels joves”, a instituir la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ). Aquell mateix any del 1985, Joan Pau II va escriure una Carta Apostòlica als joves del món sencer i anuncià, el 20 de desembre, la institució de la Jornada Mundial de la Joventut. La primera a convocar-se de manera oficial va ser el Diumenge de Rams del 1986 a Roma. 

A continuació, per regla general cada dos anys, s'organitza en algun lloc determinat del món elegit pel Papa i la resta, cada Diumenge de Rams, a totes les diòcesis del món.

Mapa de les JMJ arreu del món i segons els Papas

Descarregar el mapa en alta qualitat

Quins són els objectius de la JMJ?

La Jornada Mundial de la Joventut es proposa oferir a tots els participants una experiència de l'Església universal, propiciant una trobada personal amb Jesucrist. 

És un nou impuls a la fe, l'esperança i la caritat de tota la comunitat del país d'acolliment. Amb els joves com a protagonistes, la Jornada Mundial de la Joventut cerca també promoure la pau, la unitat i la fraternitat entre els pobles i les nacions del món.

Qui organitza la JMJ?

El lloc on se celebra la JMJ s'alterna a cada edició canviant de ciutat. És el Papa qui tria la diòcesi que acollirà cada JMJ, la qual s'encarregarà d'organitzar l'esdeveniment, sempre en col·laboració estreta amb la Santa Seu, concretament amb el Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida.

Després de l'anunci de Lisboa com a ciutat amfitriona de la JMJ 2023, el Cardenal Patriarca de Lisboa, Monsenyor Manuel Clemente, va constituir el Comitè Organitzador Local (COL), òrgan executiu encarregat de la preparació i organització de l'encontre mundial de joves a Lisboa, format pel Bisbe Auxiliar de Lisboa, Monsenyor Américo Aguiar, i el secretari executiu Duarte Ricciardi. L'entitat legal per a l'organització de la JMJ Lisboa 2023 és la Fundació JMJ Lisboa 2023, presidida pel Bisbe Américo Aguiar.

Quins són els moments més importants de la Jornada Mundial de la Joventut?

El més destacat de la Jornada Mundial de la Joventut són les celebracions (actes centrals) a què assisteix el Papa, com la cerimònia de benvinguda i obertura, el Via Crucis, la vigília i, l'últim dia, la missa d'enviament.

Quins són els símbols de la JMJ?

La Jornada Mundial de la Joventut té dos símbols que l'acompanyen i representen: la Creu Peregrina i la icona de la Mare de Déu Salus Populi Romani

Els mesos que precedeixen cada JMJ, els símbols pelegrinen per anunciar l'Evangeli i acompanyar els joves, de manera especial, en les realitats en què viuen.  Pots seguir el viatge dels símbols per Portugal a les nostres xarxes socials (Facebook i Instagram).

Per a més informació: Pàgina oficial de la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023. Font principal d'informació

Missatge del Papa per a la JMJ de Lisboa 2023