Per a conèixer els punts bàsics del missatge de Sant Josepmaria

Amb aquesta finalitat, Mons. Juan Larrea, bisbe emèrit de Guayaquil (Equador), publica una 'Novena a Sant Josepmaria', que ajudi també a acudir a la seva intercessió.

La publicació de la ‘Novena a Sant Josepmaria’, en castellà i en català, ha anat a càrrec d’E&H;, amb seu a Reus (Tarragona). Us oferim un capítol del llibre, el cinquè, que tracta sobre la Unitat de Vida.

LA UNITAT DE VIDA CINQUÈ DIA

La convicció permanent actualitzada de la filiació divina, ens ha de conduir a tenir una unitat de vida senzilla i forta. I com criatures estimades pel nostre Pare-Déu, hem de comportar-nos en tot moment amb la fidelitat dels bons fills.

Sant Josepmaria va predicar contínuament, amb obres i paraules, que el cristià, essent fill de Déu, no pot actuar en cap moment com si no ho fos. Considerava que el gran mal del món contemporani consisteix en la ruptura entre la fe i la vida, i invitava amb optimisme a recompondre aquesta unitat veritablement salvadora. L’ideal que proposava consistia a elevar, amb la gràcia de Déu, totes les nostres accions al pla sobrenatural, convertint-les així en instruments de santificació i d’apostolat. La vida de família, l’acompliment dels deures professionals, cívics, patriòtics, socials, etc. Per a un cristià són el mitjà privilegiat de fer la voluntat de Déu, i per tant de santificar-se i de servir al Senyor i al proïsme.

Tanmateix, les ocupacions més diverses, per a Sant Josepmaria, podien i havien de convertir-se en ocasions de resar, de trobar-se amb Déu, d’adorar-lo, servir-lo, i estimar-lo. “Una hora de estudi, per a un apòstol modern, és una hora d’oració” (Camí n. 335) acostumava a dir, referint-se a l’ocupació normal d’un estudiant, que és estudiar.

I de la mateixa manera les labors domèstiques, el treball d’un pagès, d’un intel·lectual o de qualsevol altra persona, dirigides amb rectitud d’intenció al servei de Déu, es converteixen en mitjans magnífics d’unió amb Ell.

Aquesta unitat de vida, ensenyada assíduament per Sant Josepmaria, fa també que les persones siguin profundament sinceres: no hi ha res en elles de mera aparença ans tota la seva conducta respon a conviccions profundes, actualitzades en cada moment.

DELS SEUS ESCRITS “Procurem, doncs, no perdre mai el punt de mira sobrenatural, veient Déu darrera de cada esdeveniment: davant les coses agradables i les desagradables, davant el consol... i davant el desconsol per la mort d'un ésser estimat. Primer de tot, la conversa amb el teu Pare Déu, cercant el Senyor en el centre de la nostra ànima. No és cosa que hom pugui considerar com una insignificança, quelcom de poca importància: és una manifestació clara de vida interior constant, d’autèntic diàleg d'amor. Una pràctica que no ens causarà cap deformació psicològica, perquè per un cristià ha de resultar tan natural com que el cor bategui”. (Amics de Déu. n. 247)

ORACIÓ

Senyor, concediu-nos actuar com la vostra santa Mare, conservant sempre en el nostre cor, amb amor i atenció, les vostres paraules i els fets de la vostra vida, per il·luminar amb ells la nostra existència de fills que volen ser fidels, per amor en les coses petites i en les grans. Amén.

JACULATÒRIA “Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum!” “Cor dolcíssim de Maria, prepareu-nos un camí segur”

  • Barcelona, 14 d'octubre de 2005