Meditació del vicari de Catalunya sobre sant Josep

Meditació predicada per Mn. Ignasi Font —vicari de l'Opus Dei a Catalunya i Andorra— amb motiu de la festa de sant Josep.

Opus Dei - Meditació del vicari de Catalunya sobre sant Josep

Meditació en català

Meditación en castellano