L’Opus Dei, 25 anys com a Prelatura personal

Es compleixen 25 anys des que el servent de Déu Joan Pau II, amb la Constitució Apostòlica “Ut sit”, va erigir en Prelatura personal l’Opus Dei.

Mons. Xavier Echevarría en una tertúlia amb fidels de la Prelatura i cooperadors.

El 28 de novembre de 1982, ara fa 25 anys, Joan Pau II va erigir l’Opus Dei en Prelatura personal.

La Prelatura personal de l’Opus Dei promou la vida cristiana i la tasca evangelitzadora de l'Església d’una manera complementària a la de les diòcesis.

Recordant aquella decisió, Joan Pau II afirmava el 2001 que “la pertinença dels fidels laics tant a la Església particular com a la Prelatura, a la qual estan incorporats, fa que la missió peculiar de la Prelatura conflueixi en el compromís evangelitzador de tota Església particular, tal com va preveure el concili Vaticà II” (Discurs de Joan Pau II, 17 de març de 2001).

Mons. Francesco Monterisi, Secretari de la Congregació per als Bisbes (el dicasteri vaticà del qual depenen les prelatures), afirma en una recent entrevista que “la figura de la prelatura personal és la més adequada perquè l’Opus Dei, tal com va ser concebut per sant Josepmaria Escrivà a la llum de la seva profunda espiritualitat, pugui complir la seva missió en l'Església” ( Entrevista, 11 de desembre de 2006 ).

Mons. Monterisi assenyala també que “els fruits apostòlics de l’Opus Dei beneficien les diòcesis en les quals els fidels de la Prelatura resideixen: tantes vegades ha succeït, per exemple, que l’apostolat personal d’un fidel de l’Opus Dei dóna lloc a la conversió d’un amic, un col·lega o un parent. El compromís dels laics de l’Opus Dei, la seva labor en activitats apostòliques i socials, les seves iniciatives, són un estímul per a altres fidels, i això significa un creixement espiritual en la diòcesi”.

Per a informar de l’aniversari, del 28 de novembre de 2007 a la mateixa data del 2008 s’ha creat una nova secció, amb notícies, preguntes i documentació.

Comentant l’experiència d’aquests vint-i-cinc anys de presència de la Prelatura del Opus Dei en nombroses diòcesis de tot el món, Mons. Monterisi comenta que “es confirma la realitat d’un treball apostòlic intens en comunió amb els bisbes diocesans”. Aquesta comunió –afegeix– “es concreta en maneres i formes molt diferents, però la voluntat, per part de la Prelatura de l’Opus Dei, de sintonitzar amb tots els Bisbes de les diòcesis en les quals està activa, és sempre la mateixa. En aquest sentit, es pot dir, com conclusió, que la Prelatura personal contribueix a enriquir la comunió de l'Església”.

En una carta pastoral que Mons. Àlvaro del Portillo, primer prelat de l’Opus Dei, va escriure el 28 de novembre de 1982, afirmava que l’acte del Sant Pare significava un bé per a l'Església sencera, “ja que únicament ens mou l’esperit de servei a aquesta bona Mare”.

A aquest desig de servir l'Església i la tasca evangelitzadora es referia Benet XVI amb les paraules que va enviar a l'actual Prelat, Mons. Xavier Echevarría, en ocasió del 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal: “Quan estimules els desitjos de santedat personal i el zel apostòlic dels sacerdots i laics, no solament veus créixer el ramat que t’ha estat encomanat, sinó que, a més, ofereixes a l'Església una eficaç ajuda en la urgent evangelització de la societat actual”.

“Quan estimules -va escriure Benet XVI al Prelat- els desitjos de santedat personal i el zel apostòlic dels sacerdots i laics, no solament veus créixer el ramat que t’ha estat encomanat, sinó que, a més, ofereixes a l'Església una eficaç ajuda en la urgent evangelització de la societat actual”.

Entre els actes commemoratius d’aquest 25è aniversari cal assenyalar la Jornada d’Estudi organitzada per la Pontifícia Universitat la Santa Creu (Roma) per al pròxim 10 de març de 2008, en la qual participaran diversos teòlegs i canonistes, així com algunes autoritats eclesiàstiques.

D’altra banda, Mons. Xavier Echevarría ha volgut que l’agraïment a Déu es materialitzi en oració, per la qual cosa ha convocat un any marià en la Prelatura.

Amb el propòsit d’informar sobre aquest aniversari, s’ha obert una secció a la web de l’Opus Dei. En ella s’oferiran notícies, respostes a les preguntes més freqüents sobre aquesta figura jurídica, i documentació variada.