Jesucrist

Jesucrist va assumir la natura humana sense deixar de ser Déu: és veritable Déu i veritable home. És el model que tots els cristians volen imitar. Per facilitar-ho, en aquesta web hi ha diversos recursos.

Opus Dei - Jesucrist

Les 54 preguntes i respostes sobre Jesús tracten les qüestions més freqüents sobre la figura de Jesucrist i l'Església de la mà d'un equip de professors d'Història i de Teologia de la Universitat de Navarra. Componen l'equip que ha realitzat aquest treball els professors Francisco Varo (director), Juan Chapa, Vicente Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín i Juan Luis Caballero.

Sant Josepmaria va parlar i escriure molt sobre Jesucrist. Hi ha vídeos de sant Josepmaria parlant de Jesús i els seus deixebles, de l'amor de Jesucrist, de la fe i com demanar-la, de com tractar-lo i donar-lo a conèixer. Pel que fa als textos, va parlar sobre com ser cadascú un altre Crist i fer que Crist visqui en cadascú, seguir-lo sense rutina i entregar-se a Crist sense reserves, disposats a una nova conversió.

En aquesta web també es convida a llegir altres textos més llargos com els de la revista Romana sobre Jesucist, perfecte Déu i perfecte home, com sant Josepmaria llegia les Escriptures o la llibertat guanyada per Crist en la Creu. Altres articles sobre Jesucrist que hi ha són més de caire teològic-pastoral com Caminar vers Jesucrist, la Novetat en el Crist, Raó de la nostra esperança o Viure de fe.