Per les persones amb discapacitat

El Papa Francesc en la seva intenció de pregària per al mes de desembre demana que les persones amb discapacitat estiguin al centre de l'atenció de la societat.

Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l'atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d'inclusió que en potenciïn la participació activa.

Papa Francesc – Desembre 2023


Entre els més fràgils entre nosaltres hi ha les persones amb discapacitat.

Alguns pateixen rebuig, basat en la ignorància o basat en els prejudicis, que els converteix en marginats.

Les institucions civils han de donar suport als seus projectes amb l'accés a l'educació, a l'ocupació i als espais on s'expressa la creativitat.

Fan falta programes, iniciatives que afavoreixin la inclusió.

Sobretot, calen cors grans que vulguin acompanyar.

És canviar una mica la nostra mentalitat per obrir-nos a les aportacions i obrir-nos als talents d'aquelles persones amb capacitats diferents, tant a la societat com dins de la vida eclesial.

I així, crear una parròquia plenament accessible no vol dir només eliminar les barreres físiques, sinó també assumir que hem de deixar de parlar d'«ells» i passar a parlar de «nosaltres».

Preguem perquè les persones amb discapacitat estiguin al centre de l'atenció de la societat, i que les institucions promoguin programes d'inclusió que en potenciïn la participació activa.

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

Vídeos anteriors