Número d'articles: 102

Per la formació de religioses, religiosos i seminaristes

Aquest mes de maig, el Papa Francesc demana pregar perquè “les religioses, els religiosos i els seminaristes creixin en el camí vocacional a través d'una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l'Evangeli”.

Del Papa

Pel paper de les dones

Aquest mes d'abril, el Papa Francesc eleva la seva pregària perquè “la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes a totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen en diverses parts del món”.

Del Papa

Pels nous màrtirs, testimonis de Crist

A la nova edició d'El Vídeo del Papa, el Sant Pare demana resar pels nous màrtirs d'aquest temps, perquè “contagiïn a l'Església la seva valentia i el seu impuls missioner”. Un màrtir és un cristià que dona testimoniatge de l'Evangeli fins a la mort sense recórrer a la violència.

Del Papa

Pels malalts terminals

El vídeo del Papa de febrer, mes en què l'Església celebra la Jornada Mundial del Malalt, fa una crida perquè els malalts terminals “rebin sempre les cures i l'acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà”. El Papa remarca també el “paper decisiu” de les famílies, que “no poden quedar-se soles”.

Del Papa

Pel do de la diversitat a l'església

Al vídeo del Papa de gener, el Sant Pare Francesc anima a “reconèixer el do dels diferents carismes dins de les comunitats cristianes i descobrir la riquesa de les diferents tradicions rituals dins de l'Església catòlica”.

Del Papa

Per les persones amb discapacitat

El Papa Francesc en la seva intenció de pregària per al mes de desembre demana que les persones amb discapacitat estiguin al centre de l'atenció de la societat.

Del Papa

Pel Papa

En el seu missatge a través de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, el Papa Francesc s'encomana a la pregària dels cristians per “acompanyar l'Església escoltant l'Esperit Sant”.

Del Papa

Pel Sínode de la Sinodalitat

El Papa Francesc en la seva intenció de pregària per al mes d'octubre insta a abraçar l'escolta i el diàleg a través del Sínode: “Involucrar tothom, sense excloure ningú”

Del Papa

Per les persones que viuen al marge de la societat

El Papa Francesc demana pregària i compromís pels qui “viuen al marge de la societat”.

Del Papa

Per la Jornada Mundial de la Joventut

El Papa Francesc ens convida a pregar perquè "la Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa ajudi els joves a posar-se en camí, donant testimoni de l'Evangeli amb la nostra pròpia vida".

Del Papa