Per les famílies, "centres d'humanitat"

Durant el mes d'agost, els membres de moltes famílies passen uns dies de vacances plegats. El Papa Francesc demana que es pregui per elles perquè "són centres d'humanitat".

Intenció d'agost de 2019

Preguem perquè les famílies, gràcies a una vida d'oració i a una vida d'amor, esdevinguin cada vegada més "laboratoris d'humanització".

Papa Francesc - Agost, 2019

Quin món volem deixar per al futur?

Deixem un món amb famílies.

Tinguem cura de les famílies perquè són veritables escoles del futur, són espais de llibertat, són centres d'humanitat.

I reservem un lloc destacat en elles per a la pregària, personal i comunitària.

Preguem perquè les famílies, gràcies a una vida d'oració i a una vida d'amor, esdevinguin cada vegada més "laboratoris d'humanització".


El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors