Històries de misericòrdia: Acompanyar fins al final (8)

La Lida i la María Elena parlen de la importància de la pregària i l'acompanyament pels malalts i les persones grans. En Cèsar, en Roseli i en Roger expliquen que sepultar a un difunt i pregar per ell manifesten la fe en que la mort és el moment de trobada amb Crist i que al final dels temps els cossos es reuniran amb les ànimes.

Els apartats següents poden ajudar-te a utilitzar aquest vídeo personalment, en classes de formació cristiana, en reunions amb els amics, a la teva escola o parròquia.

Preguntes pel diàleg

— Quines penses que són les raons per les que la Lida i la María Elena acompanyen a les persones properes a la mort? Et sembla important aquesta feina?

— En Roseli i en Roger parlen de la mort d'un familiar. Què els ha ajudat a afrontar el dolor de la separació física d'aquesta persona?

— Per què en César considera tant important l'enterrament dels difunts?

— Per què consideres que és important donar sepultura als morts i pregar per ells?

— Com explicaries a un amic què és la comunió dels sants?

Preguntes pel diàleg

— Tenir presents en les teves oracions a les persones malaltes, als moribunds, als difunts i als teus familiars i amics.

— Quan convingui, aportar consol i companyia al qui pateix per la mort d'un ésser estimat.

— Facilitar, si s'escau, amb la teva orientació i col·laboració, que els qui s'acosten a la mort rebin la unció dels malalts.

— Ajudar, si es pot, al qui es troba en dificultats per aconseguir un indret per sepultar a un difunt.

— Visitar periòdicament les sepultures, especialment de familiars i amics, i oferir sufragis pels difunts.

►Vídeos de la sèrie Històries de misericòrdia