Com incorporar-se a l’Opus Dei?

La incorporació es produeix mitjançant una declaració formal per part de la Prelatura i de l'interessat. Es basa en el valor de la paraula donada i en l'honradesa cristiana de la persona que s'incorpora a la Prelatura, i comporta un compromís per a tota la vida: lluitar per ser sant, segons l'esperit de l’Opus Dei. Per tant, requereix majoria d'edat i una decisió lliure, ponderada i madura. Exigeix a més la necessària informació prèvia i un adequat període de preparació.